Irizar med sin første langdistanse-turbuss på LNG

Irizar har produsert sin første langdistanse-turbuss for flytende naturgass (LNG). i4-modellen har en rekkevidde på mer enn 1000 km. Den supplerer Irizars brede utvalg av teknologier for bærekraftige drivstoffer.

Det første kjøretøyet med denne teknologien er klasse II i4-modellen fra Irizar. Dette er en allsidige turbuss og langrutebuss for alt fra bykjøring via intercity til lenger turer. Den 12,2 meter lange bussen kan leveres med inntil 49 sitteplasser og 13 ståplasser, alt etter klassifisering.

Bussen har to sylindriske tanker for flytende gass (-162º C) plassert i lengderetningen under gulvet på begge sider. Det gir en helt vanntett plassering og helt isolert fra passasjerområdet. Tankene har en samlet gasskapasitet på 704 liter og veier 830 kg i helt full tilstand. Tankene tilfredsstiller R66.02-kravene, og komponentene og monteringen er i henhold til sikkerhetsprotokollen i 110-bestemmelsen.

Naturgass er et miljøvennlig drivstoff med god tilgjengelighet i store deler av Europa. I tillegg til lang rekkevidde i flytende tilstand byr naturgass på miljøvennlige fordeler som reduksjon i CO2-utslipp på 25%, NOx 85% og partikkelutslipp med hele 95 prosent. Ved bruk av flytende biogass kan CO2-utslippene reduseres med over 90%.

Sammenlignet med komprimert naturgass (CNG) opptar flytende naturgass (LNG) 600 ganger mindre plass. Tilsvarende gjelder biogass. Med høy energitetthet sparer dette både plass i vesentlig grad, men også vekt. LNG er derfor særlig velegnet når det er behov for lang rekkevidde.

Sammenlignet med diesel betyr drift med naturgass en reduksjon i støynivået på inntil 50%. I mange land er dessuten driftskostnadene lavere med naturgass på grunn av gunstigere pris enn diesel. Vedlikeholdskostnadene er som med dieseldrift.

LNG-programmet fra Irizar omfatter modellene i4, i6S og i6. Irizar i4 blir nå tilgjengelig med den nye Scania-motoren NBG 9I Euro6E på 340 hk. Neste år vil teknologien bli tilgjengelig også i Irizar i6 og i6S for mellomlang og lang kjøring med en ny generasjon gassmotor på 410 hk og busslengder fra 12 til 15 meter. Bussene vil bli levert med en eller to gasstanker, alt etter behov for rekkevidde og bagasjeplass Med den siste utviklingen tilbyr Irizar et bredt spekter av teknologiske løsninger for varierte behov, inklusive batterielektriske og hybride busser, samt kjøretøy for diesel, biodiesel, HVO, B100 og altså naturgass/biogass. Selskapet står dermed godt rustet til en overgang mot mer bærekraftig transport.

To sylindriske tanker for flytende naturgass, LNG, er plassert under gulvet på hver side.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.