Interessante temaer på Arendalsuka

Kollektivtrafikkforeningen har deltatt på Arendalsuka i flere år. Under årets arrangement fra 15. til 19. august vil foreningen sammen med samarbeidspartnere tilby tre ulike, inspirerende og viktige arrangement innenfor fagfeltet bærekraftig mobilitet.

Arendalsuka har befestet seg som en av de aller viktigste møteplassene i Norge der politikk møter fag. Her møtes politikere, fagfolk, medlems- og interesseorganisasjoner, meninger brytes og kunnskap overføres, heter det i en melding fra Kollektivtrafikkforeningen.

Kollektivtrafikkforeningen står bak tre arrangementer i år. Temaene for disse er:

– Hvordan få flere til å reise kollektivt? Har elbilfordelene blitt for gode?

– Nye reisevaner – hvordan når vi klima- og transportmålene?

– Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

Bakteppet for særlig de to første temaene er at pandemien har medført endrede reisevaner. Mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger har skåret ned på arbeidsreisene som er en viktig bærebjelke for kollektivtrafikken. Det tar tid å komme tilbake til nivået før pandemien, hvis man noen gang kommer dit. Dessuten gikk mange over fra kollektivtrafikk til bil under pandemien og har fortsatt med det også etter, ikke minst i byene. Her dukker blant annet spørsmålet opp om elbilfordelene er blitt for gode.

Det siste temaet har sammenheng med at vi lever lengre og blir flere eldre, samtidig som vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Det gir et transportbehov som må dekkes. Ikke alle eldre har bil eller kan kjøre selv av forskjellige årsaker.

Felles for alle disse tre temaene er at det vil delta et bredt spekter av politikere, fagmyndigheter og representanter for transportbransjen, så her er det gode muligheter for en bred presentasjon.

Man trenger heller ikke å være fysisk til stede på Arendalsuka for å få med seg gode seminarer og foredrag, ettersom alt vil bli streamet og lagt ut på Arendalsuka.no. Her finner man også mye forhåndsinformasjon om arrangementet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.