Alle monner drar…

Det belgiske selskapet MSIE leverer fleksibel solfilm for montering på taket på busser. Hensikten er å produsere strøm til elektrisk utstyr om bord og dermed spare drivstoff.

Ikke alle steder er det med dagens teknologi mulig å benytte elbusser, og uansett finnes det en stor kjøretøypark med dieseldrevne busser som ikke vil bli skiftet ut på mange år. Men hvis man kan redusere bruken av dynamoen, vil man kunne spare drivstoff- og vedlikeholdskostnader, samtidig som klimaet nyter godt av mindre utslipp.

Solfilmen er bare 1,4 mm tykk og leveres i moduler på 1 x 1,7 meter eller 1 x 2 meter. Vekten er 2,4 kg pr. kvadratmeter, og solfilmen kan generere inntil 400 watt pr. kvadratmeter. På en gjennomsnittlig buss kan det monteres seks moduler, som kan redusere drivstofforbruket med alt fra 4,5 til 6 prosent. Modulene med solfilm kan enten være selvheftende eller festes med silikonlim.

Solfilmen har vært testet flere steder, blant annet av Keolis i Danmark. En av de ferskeste testene ble utført av tyske FlixBus på en langrute mellom Dortmund i Tyskland og London. Det viste seg at bussbatteriene I det alt vesentlige ble landet av solfilmen, mens dynamoen bare ble brukt til å ta toppene i strømforbruket. En dynamo som i hovedsak står, sparer drivstoff, varer lenger og krever mindre vedlikehold. Testen viste en besparelse på rundt 1,7 liter pr. 100 km, og det var før sommeren satte inn for fullt.

1 liter spart diesel innebærer en CO2-reduksjon på 2,66 kg.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.