Innkjøringsproblemer for elbussene

I Oslo er det nå godt over 100 elektriske busser i drift. Rekkeviddeangst, varmeproblemer og andre tekniske problemer har dukket opp sammen med vinterens kulde. Men selskapene mener de har løst det meste innen kort tid.

«Elbussene som Unibuss drifter er fremdeles i innkjøringsfasen, men for enkelte busser har vi opplevd barnesykdommer som det er iverksatt tiltak for», sier kommunikasjonsjef Emilie Mejlænder hos Unibuss.

Da snøen og kulden kom som julekvelden på kjærringa i Oslo så stoppet også enkelte av elbussene. Men det var ikke grunnet glatt veibane at de fikk problemer. Feilene var tekniske og ulike fra merke til merke.

«På enkelte busser har det vist seg at tilleggsbrenneren (Webastoen) ikke fungerer optimalt. Det har medført at noen av bussene har måttet bruke batteristrøm til oppvarming, i istedenfor til kjøring. Vi har god oppfølging av saken sammen med leverandøren. I tillegg vil vi nå oppdatere software på bussen slik at Webastoen kommer til å slå inn tidligere, det vil si når gjennomsnittsforbruket per buss ligger over 1,5 kWh/km, og ikke slik det er i dag på 1,8 kWh/km», forklarer Mejlænder.

Det økte forbruket har gjort at bussene ikke har kunnet gå like lenge i ruten og noen busser har også måtte få ekstra hjelp til å nå tilbake til depot for opplading.

Mangel på tilstrekelig oppvarming har også Nobina fått kjenne på kroppen. På bussene som kjører på linje 100 har passasjerer og sjåfører klaget på at bussene er for kalde.

«Det stemmer at noen busser har utfordringer i en innkjøringsfase. Varmeanlegget i bussene er kraftig nok men det har vært og er fortsatt behov for noen justeringer, nye rutiner, samt programmering. Dette løses fortløpende slik det ser ut nå», sier sjef for Nobina Norge AS, Jan Volsdal.

På tross av disse tekniske utfordringene har de aller fleste avgangene gått etter planen og utfordringene med elbuss på glatte vinterveier har uteblitt.

«Når det gjelder kjøring på vinterføre har vi så langt ikke blitt satt på noen prøver, men vi forventer at elbussene som et minimum har like god fremkommelighet som konvensjonelle busser», avslutter Mejlænder.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.