Honnørrabatt også for EØS borgere

– I forbindelse med en klagesak angående retten til honnørrabatt, har vi oppdaget at staten har tolket en EU-forordning feil. Dette har ført til at EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land enn Norge ikke har fått den honnørrabatten de har krav på, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet sender ut rundskriv med informasjon om hvem som har rett til sosiale rabatter på kollektivtransport med offentlig tilskudd. Basert på dette rundskrivet utsteder NAV honnørkort til de som har krav på det. Tidligere rundskriv blir nå erstattet, slik at det tydeliggjøres at honnørrabatten ikke bare gjelder for personer som mottar uføretrygd etter folketrygdloven, men også for EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføregrad fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land.

Grunnen til at tidligere rundskriv er feil, er en feil forståelse av EU-forordning nr. 492/2011 artikkel 7 (2).

Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over hvor mange som er i en lignende situasjon som den ene klageren vi kjenner til. Denne klageren er tilbudt å få dekket sitt økonomiske tap. Andre EØS-borgere som kan ha rett til å få dekket sitt tap på grunn av manglende honnørkort, oppfordres til å ta kontakt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.