Ingen kjøper billett til ekspressbuss via EnTur-app

Ti år etter at Stortinget vedtok en satsing på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur. Riksrevisjonen mener at det ikke er tilfredsstillende.

I dag la Riksrevisjonen frem sin rapport om EnTur-appen. Den var nedslående, spesielt når det kommer til eksprebussene. I tillegg favoriserer den tog fremfor buss.

Det er ikke tilfredsstillende at:

– samferdselsmyndighetene ikke har lykkes med å samle alle kollektivreiser i en reiseapp som blir brukt, 10 år etter at Stortinget ba om å få det
– Enturs reiseplanlegger fordelsvekter reiser med tog
– togoperatørene har opplevd å ikke få innsyn i hvordan Entur bruker midlene de får fra dem.

Veldig få kjøper billetter på EnTur-app

Bare rundt tre prosent benyttet EnTur-app til å bestille billetten sin til reisen. Grunnen er at det er store mangler og hull i reisenettet som finnes i appen.

Ingen kjøper billetter til ekspressbuss gjennom appen.

EnTur-app er heller ikke nøytral, da den favoriserer tog fremfor buss.

Mangler tydelige rammebetingelser

– Mange aktører har interesser, ansvar og myndighet på dette området.

– Entur er avhengig av togoperatørene, de regionale kollektivaktørene og ekspressbusselskapene.

– Kollektivaktørene ønsker å ha direkte kontakt med kundene og holde de i egne kanaler. De har svake insentiver til å gjøre Entur-appen nyttig for de reisende.

– Entur mangler myndighet og virkemidler. De er prisgitt andres godvilje og samarbeidsvilje.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.