Tysk fremgang for buss

Begge de to store tyskbaserte nyttekjøretøyprodusentene Daimler Truck og MAN Truck & Bus melder om fremgang i 2023, og bussene er et sterkt bidrag til økningen.

Daimler Truck

Den største av dem, Daimler Truck Group, omsatte totalt 526.053 lastebiler og busser i 2023, og det representerer en økning på 1 prosent fra året før. Men bussene, under Daimler Buses med merkene Mercedes-Benz og Setra, bidro med langt mer enn gjennomsnittet. De to merkene solgte 26.168 busser, som er en økning på 9 prosent fra året før.

I meldingen fra Daimler Truck blir det også gjort et poeng av at gruppen har solgt 3443 elektriske kjøretøy, mot 914 i 2022, en økning på 277 prosent. Meldingen splitter ikke i busser og lastebiler her, så vi vet altså ikke hvor stor fremgangen er når det gjelder elektriske busser på nåværende tidspunkt.

MAN

Antakelig er MAN Truck & Bus enda mer fornøyd, for dette merket hadde langt større vekst i 2023. Totalsalget, altså lastebiler, varebiler og busser, havnet på rundt 116.000 enheter, som representerer en økning på hele 37 prosent. Sterkest var veksten innenfor lastebiler, hvor 83.700 enheter innebærer en økning på hele 44 prosent.

Når det gjelder busser, så var veksten mindre enn for de to andre kjøretøygruppene, men totalt 5.700 enheter representerer tross alt en vekst på 19 prosent, slett ikke verst det heller. Salget av turbusser ble mer enn fordoblet fra 2022 til drøyt 1100 enheter. Men sterkest vekst i buss-segmentet hos MAN er batterielektriske bybusser. Dette salget økte fra 263 enheter i 2022 til 771 i fjor, en økning på hele 193 prosent.

Bildet øverst: Daimler Buses med merkene Mercedes-Benz og Setra hadde en fremgang på 9 prosent i fjor.

MAN Buses med merkene MAN og Neoplan opplevde en økning på 19 prosent i 2023.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.