Induktiv lading av flyplassbusser

Kansas City International Airport satser på trådløs, eller induktiv, lading av busser, etter alt å dømme som første flyplass i verden.

Den internasjonale flyplassen I Kansas I USA skal oppgraderes for 1,5 milliarder US-Dollar. Det inkluderer også induktiv lading av busser. Dette anses å være fordelaktig sammenlignet med pantograf-lading eller lading ved hjelp av ordinær ladekontakt. De elektriske flybussene skal være fulladet på depot før de starter arbeidsdagen. Når de senere på dagen venter på passasjerer, vil ladingen skje induktivt. Dermed er det ikke nødvendig å ta bussene ut av trafikk for mellomlading i løpet av dagen.

Det er det Pennsylvania-baserte selskapet Momentum Dynamics som skal levere den induktive ladeløsningen som skal være på plass når den nye flyplassterminalen åpner tidlig i 2023. Ladeområdet vil ha to ladere som her kan levere 300 kW.

Det er ikke første gangen Kansas City International Airport satser på fremtidsrettede løsninger. På midten av 90-tallet var flyplassen tidlig ute med å benytte busser drevet med komprimert naturgass. I 2017 var dette den første flyplassen i USA som satset på batterielektriske busser da fire BYD-busser ble tatt i bruk. De ble supplert med ytterligere tre elbusser i 2020.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.