India girer opp for elbusser

Hovedstadsområdet Delhi i India har som mål å ha 2500 elbusser på gatene i løpet av de tre neste årene, og halvparten av bussparken skal være elektrifisert i 2027.

Det er en fremtredende regjeringstalsmann som uttaler dette i et intervju. Delhi har nå en busspark på rundt 6.500 kjøretøy. Alle går på naturgass, og alle begynner å dra på årene. Når de likevel etter hvert må skiftes ut, er det altså elektrisk som gjelder. De første bussene er allerede bestilt, og 300 av dem skal være på veien i løpet av april i år.

6.500 busser kan synes lite i et område med 17 millioner innbyggere, men en stor del av innbyggerne foretrekker i dag å forflytte seg ved hjelp av motorsykler og biler. Det skaper både køer og forurensning. Myndighetene i Dehli håper at nye, moderne busser skal friste flere til å reise kollektivt.

Hovedstadsområdet administreres direkte av Indias føderale myndigheter, så det er relativt enkelt å implementere nye løsninger. Midt i Delhi ligger selve hovedstaden New Dehli som utgjør en egen kommune.

India har også planer om elektrifisering av deler av varetransporten, og det finnes intensiver for å få folk til å skifte over til elektriske motorsykler og personbiler.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.