Ikke salg av fossile bybusser etter 2035

Europarådet går inn for å oppdatere og styrke forordningen om CO2 utslippsstandarder for tunge kjøretøy. I henhold til dette skal det bare selges nullutslipps bybusser i EU/EØS senest fra 2035.

Samtidig ligger det inne et delmål om 85 prosent utslippsfrie bybusser innen 2030. Intercity-busser er unntatt fra dette. Forslaget har tidligere vært innom EU-kommisjonen og skal senere behandles i EU-parlamentet. Det er altså fortsatt muligheter for at framlegget kan endres.

EU har et generelt mål om å redusere CO2-utslippene med 55 prosent i 2035, sammenlignet med 1995-nivået. Videre finnes det delmål både underveis og senere. Målet i 2030 ligger nå på 45 prosent, som er en økning fra opprinnelig 30 prosent. I 2035 er det snakk om en 65 prosents reduksjon og 90 prosent i 2040. Klimanøytralitet skal oppnås senest 2050.

Effektene av de foreslåtte utslippskuttene skal vurderes av EU-kommisjonen i 2027, som er ett år tidligere enn opprinnelig foreslått.

Så langt Europarådet. Men det er fortsatt skjær i sjøen, ikke minst når EU-parlamentet skal håndtere forslagene. Det er stor forskjell på hvor langt man har kommet med elektrifiseringen i de forskjellige landene. Norge, øvrige Norden og Nederland er eksempler på land som trekker gjennomsnittet i riktig retning, mens mange andre land ligger langt etter. Kjøretøyprodusentene ligger nok godt an utfra forslagene, men det store spørsmålet i en del land vil uten tvil være om man klarer å henge med når det gjelder miljøvennlig strømproduksjon og infrastruktur.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.