Gasum utvider infrastrukturen for biogass i Sverige

Gasum etablerer en ny fyllestasjon med flytende og komprimert gass i Södertälje. Stasjonen åpner i løpet av første halvår i 2024. Den ligger ved trafikkmaskinen Södertälje Syd, i direkte tilknytning til Scanias produksjonsanlegg. Plasseringen ved dette logistikk-knutepunktet ble mulig gjennom et samarbeid mellom Gasum og Scania, og dette markerer et stort skritt mot et mer bærekraftig transportsystem i regionen.

Det nordiske energiselskapet Gasum, som også er Sveriges største produsent av biogass, fortsetter utviklingen av gassinfrastrukturen i Sverige ved å åpne en ny fyllestasjon i Södertälje. Den nye stasjonen vil åpne i løpet av første halvår i 2024, og den vil tilby både flytende og komprimert gass. Stasjonen bygges vegg i vegg med lastebilprodusenten Scania ved trafikkmaskinen Södertälje Syd. Her blir det muligheter til å fylle gass for både tyngre og lettere kjøretøy. Samarbeidet med Scania har gjort det mulig å etablere stasjonen med denne strategiske beliggenheten, der det ellers kan være vanskelig å få tilgang til tomter.

«Samarbeidet med Scania er helt riktig på alle måter. De ligger i forkant når det gjelder utvikling av gassdrevne lastebiler, og det at de stilte med tomt til dette prosjektet, illustrerer styrken med et felles fokus på bærekraftige løsninger og trygg energiforsyning til dette store området», sier Sharareh Edström, Head of Business Traffic Sweden i Gasum.

Den nye stasjonen i Södertälje har bedre tilgjengelighet og mer moderne teknologi sammenlignet med de eldre, eksisterende stasjonene i Järna og Älvsjö, som skal avvikles. Det spesielle med denne nye stasjonen er at den allerede fra åpningen vil ha to pumper for komprimert gass og to for flytende gass, noe som er mer enn vanlig. Dette vil medføre raskere fylling og vesentlig større kapasitet enn ved de eldre stasjonene.

Scania jobber aktivt for å fremskynde overgangen til et bærekraftig transportsystem, og selskapet har satt seg et vitenskapsbasert klimamål der fornybare drivstoff spiller en viktig rolle.

«Vi er glade for å kunne bidra til utbygging av infrastrukturen for biogass. Den nye stasjonens strategiske beliggenhet mellom E20 og E4 betyr at den vil få en viktig funksjon i omstillingen til et bærekraftig transportsystem. Etableringen kommer også på et godt tidspunkt for Scania, da etterspørselen øker raskt etter fleksible transportløsninger med sterkt reduserte CO2-utslipp, noe som fører til økt popularitet for våre biogassdrevne produkter», sier Jonas Strömberg, Sustainable Transport Solutions Manager i Scania.

Gjennom bruk av biogass er det mulig å redusere CO2-utslippene med opptil 90 prosent sammenlignet med konvensjonell diesel, og faktisk over 100 % hvis gassen produseres av gjødsel, ifølge Energigas Sverige.

«Vi er overbeviste om at gass som drivstoff er en del av fremtidens energipalett. Derfor satser Gasum på å videreutvikle infrastrukturen for gassfyllestasjoner like raskt som tidligere. Samtidig øker Gasum sin egen produksjon av biogass for å oppfylle det økende behovet i markedet», sier Edström.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.