Stockholm innfører miljøsone i deler av byen

Det synes nå å verre klart at det blir innført miljøsone klasse 3 i et område av Stockholm fra 31. desember 2024. Buss- og reiselivsnæringen er både fortvilet og forbannet.

Det er Miljöpartiet, ett av partiene som styrer Stockholm-politikken, som har kunngjort dette. For de som måtte være kjent, er området avgrenset av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan og Sveavägen. Dette er et område på 180.000 kvadratmeter, og Miljöpartiet begrunner innførelsen av miljøsonen med at det er mange fotgjengere og syklister i området og at det trengs renere luft. Miljøsonen skal utvides etter hvert, men utredningen om det er ikke ferdig.

Så vidt vi forstår, vil området bare være tilgjengelig for elektriske kjøretøy og gassdrevne kjøretøy med lave utslipp, samt ladehybrider når det gjelder tyngre kjøretøy.  Det finnes nesten ikke turbusser som tilfredsstiller disse kravene i dag.

Bransjeorganisasjonen Sveriges Bussföretag har etter en rundspørring blant sine medlemmer kommet til at Stockholm risikerer å miste 200.000 turbussreiser i året. Anslaget for tapte inntekter er usikkert, men gjelder ikke bare bussnæringen. Også andre reiselivsaktører og handelsnæringen har betydelige inntekter fra turbusstrafikken.

Bildet øverst i artikkelen viser en situasjon som kanskje må opphøre i deler av Stockholm. (Foto: Ulo Maasing, Bussmagasinet.se)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.