Ikke bare en, eller to, men tre minibusser ekspoderte

Forleden måtte det svenske forsvaret settes inn for å uskadeliggjøre et 50 talls gassdrevne minibusser rundt i Kalmar. Etter at tre av minibussene hadde eksplodert, den siste inne på et verksted for kort tid siden, så ble det bestemt at alle skulle uskadeligjøres av forsvaret. Veier ble avsperret og sikkerhetsoner ble satt opp. På avstand ble tankene tømt ved at forsvaret skjøt hull i tankene.

Bussmagasinet.se meldte forleden at 56 gassdrevne minibusser av samme merke og produsent har blitt uskadeliggjort av det svenske forsvaret. Dette etter at ikke bare en buss, eller to busser, men tre busser har ekspodert i løpet av det siste året.

For et snaut år siden så inntraff en eksplosjon i en gasstank på en av Kalmar Länstrafik, KLT sine minibusser. Den 28. april i år skjedde det samme. Og for bare få dager siden så skjedde det igjen. Da inne på et verksted og uten mennesker tilstede. Men det var ren flaks. Mekanikeren som skulle bytte dynamo på bussen hadde nettopp gått til lunsj da ulykken skjedde.

KLT bestemte seg etter en av de første ulykkene å tømme bussene for gass. Et 20-talls av bussene ble satt i treafikk men da med bensin som drivstoff. Dette frem til nye gasstanker i kompositt var klare. Grunnen til at tankene ble byttet ut var for å øke passasjerkapasiteten på bussene.

Men selv om tankene var kjørt tomme, og måleren viste at de var tomme, så var det gass igjen i flere tanker. Derfor ble alle de 56 bussene tatt ut av trafikk og sikret.

14 ulike adresser ble sperret av med god sikkerhetsmargin, det sammen med hovedveiene i området. Det svenske forsvaret ble kaldt inn og de fikk skyte hull og uskadeligjøre resten av bussene. En operasjon som tok rundt to timer per buss.

Foto: Kalmar Ländstrafik KLT

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.