Hydrogendrevet turbuss «Down under»

Australias første hydrogendrevne turbuss er lansert i Brisbane. Den er et samarbeidsprosjekt mellom amerikanske Hyzon og australske BLK Auto.

Med Australias enorme avstander og beskjeden infrastruktur utenfor byer av en viss størrelse er ikke det enorme landet særlig velegnet for batterielektriske kjøretøy annet enn lokalt. Med brenselceller drevet med hydrogen stiller det seg selvsagt annerledes.

Den aktuelle bussen har en elektrisk motor på 350 kW (tilsvarer 475 hk) og en rekkevidde på 700 km.

Hyzon er et amerikansk selskap som baserer sin virksomhet på elektrisk drift på basis av brenselceller i nyttekjøretøy. Utenfor USA har selskapet virksomhet i Nederland, Tyskland, Singapore, Australia og Kina. Selskapet interesserer seg for det australske markedet nettopp på grunn av de lang avstandene og beskjedne infrastruktur utenfor byene. Selskapet ser for seg leveranser også når det gjelder renovasjonsbiler og annet tungt materiell og opplever nå en betydelig interesse fra både transportører g myndigheter.

Den andre partneren i samarbeidet, BLK Auto, utvikler, produserer, importerer og leverer rutebusser, turbusser, lastebiler og varebiler i Australia og New Zealand. På bussektoren leverer selskapet alle slags løsninger som spenner fra 12 til 77 sitteplasser. BLK Auto er særlig kjent for dieseldrevne kvalitetsbusser, men ønsker nå å satse sterkere på både batterielektriske og hydrogendrevne busser.

(Kilde og foto: Australasian Bus and Coach)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.