Trådløs lading under kjøring på Gotland

På den svenske øya Gotland kjører en elektrisk Higer-buss som lades trådløst under kjøring. Den er en del av et prosjekt under betegnelsen Smartroad Gotland.

Et konsortium av partnere startet Smartroad Gotland-prosjektet tidlig i 2020. Det er ett av fire elektriske veidemonstrasjonsprosjekter som for tiden finansieres av det svenske Trafikverket. En av partnerne er det israelske selskapet ElectReon som er en tilbyder av teknologi for trådløs lading av elektriske kjøretøy under kjøring på vei.

En annen partner er bussleverandøren Higer. Bussen som benyttes, har såkalt supercapacitor for lagring av strøm. Dette er en lagringsinnretning som er mer velegnet for hyppig opp- og utlading enn ordinære batterier. I prosjektet går også en tung lastebil utstyrt med Li-Ion batteri. Den aktuelle veistrekningen går mellom flyplassen og sentrum av Visby.

– Vi er veldig glade for å være en del av denne verdensunike investeringen i fossilfrie løsninger, sier Martin Yang, salgsdirektør for Higer på det europeiske markedet. – ElectReons trådløse teknologi fungerer utmerket med våre elektriske kjøretøy, og vi er nå klare til å masseprodusere kjøretøy med den nye teknologien.

– Som ett av ElectReons første prosjekter på offentlige veier, er det spennende å se Smartroad Gotland i et bredere perspektiv, sier Oren Ezer, administrerende direktør i ElectReon. – Ved å vise hvordan en buss med hell kan lade mens den er på vei i virkelige miljøer som Gotland, er det klart at trådløse ladeløsninger kan gi byer en mer praktisk, kostnadseffektiv og bærekraftig måte til å gjennomføre et skifte mot en elektrisk fremtid.

Som et før-kommersielt demonstrasjonsprosjekt vil Smartroad Gotland avsluttes våren 2022, men prosjektet markerer et viktig skritt for Sverige når det gjelder å kommersialisere store elektriske veisystemer over hele landet. Sverige er på vei til å nå sitt nasjonale mål om å installere 2000 km elektriske motorveier innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2045. Sverige har jobbet med elektriske veiprosjekter i et drøyt tiår og anses internasjonalt som en pioner på dette området.

(Kilde og foto: Busworld.org)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.