Hydrogenbussene tilbake i trafikk

Hydrogenbussene er ventet å være tilbake på veien i neste uke etter at Ruter denne uken besluttet å gjenoppta driften av hydrogenstasjonen på Rosenholm.

Ruter besluttet mandag 12. august å gjenoppta driften på hydrogenfyllestasjonen på Rosenholm.

Stasjonen har vært stengt siden 12. juni, da det ble gjort en kontrollert nedstenging som følge av hendelsen på Uno-X- stasjonen på Kjørbo i Sandvika.

Ruters hydrogenstasjon på Rosenholm har en annen teknisk design og leverandør og det var ingen grunn til å tro at det var økt risiko ved driften av stasjonen. Det var heller ingen hendelser som tilsa at en nedstenging var nødvendig. Stasjonen ble stengt for en rutinemessig gjennomgang og ekstra vurderinger av sikkerheten ved videre drift.

Stabil og sikker

Ruter har i samarbeid med eier av hydrogenfyllestasjonen, Air Liquide, gått gjennom og forsikret oss om at alle rutiner og sikkerhetstiltak er på plass og fungerer. Driften av hydrogenstasjonen har hele tiden vært vurdert som stabil og sikker. Dette er bekreftet i gjennomgangene som nå er gjort.

I en oppstartsfase vil driftsteknikerne gjennomføre ekstra tester for å sørge for at det ikke er lekkasjer fra stasjonen. Dette er et tiltak som kommer i tillegg til allerede godt etablerte rutiner og sikkerhetstiltak rundt hydrogenfyllestasjonen på Rosenholm.

Hydrogenstasjonen står inne på et bussanlegg og brukes kun av opplært personell.

Hydrogenbussene på veien til uka

Ruter har hatt god dialog og samarbeid med Air Liquide i prosessen.

Det er totalt fem hydrogenbusser i drift i Oslo. Stengingen av hydrogenstasjonen på Rosenholm har ikke medført redusert tilbud til kundene da bussene er erstattet med andre busser som har andre drivstoffkilder. Oppstarten av hydrogenstasjonen tar noe tid, og vi venter at hydrogenbussene er tilbake i normal drift neste uke.

Uavhengig av denne hendelsen utreder Ruter mulighetene for videre satsing på hydrogendrift.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.