Arendalsuka 2019 med fokus på transport

Mandag åpnet Arendalsuka 2019. Her samles politikere, organisasjoner og foreninger for å snakke, debatere og finne løsninger for fremtiden. Og i år har de stor fokus på transport.

Bussmagasinet er natuligvis tilstede under Arendalsuke. Selve arrangementet finner sted bare kort avstand fra redaksjonens lokaler. I år som i fjor, blir det stor fokus på bærekraftig transport og ikke minst en grønn mobilitet.

Tirsdag ble fokuset rettet mot godstransporten og hvilke konsekvenser kabotasjen har på den norske bransjen. På mange måter kan en trekke paraleller til turbussbransjen som over flere år har opplevd sterk konkurranse fra utenlandske operatører som opererer i Norge.

Politikere har et sterkt ønske om å stramme inn på regelverket, men er langt på vei fastlåst av EU sitt regelverk.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.