Stavanger er Norges smarteste by

Stavanger er kåret til Norges smarteste by for sitt offensive og nytenkende arbeid innen mobilitet. Bodø, Sauda og Kongsberg trekkes også frem.

– Stavanger har utvist modighet og nytenking. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal, transport og by-/tettstedsliv har byen løftet mobiliteten i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med, sa samferdselsminister Jan Georg Dale da han mandag delte ut Mobilitetsprisen 2019.

Mobilitetsprisen for smarte og bærekraftige byer deles ut av Statens vegvesen for å synliggjøre og spre kunnskap om alt det positive som skjer innen smart og bærekraftig mobilitet i norske byer.

Hederlig omtale

Bodø, Sauda og Kongsberg kommuner fikk diplom og hederlig omtale. Alle tre har et imponerende mobilitetsarbeid.

Prisutdelingen ble foretatt av samferdselsministeren under Arendalsuka, hvor mobilitet og smarte byer er et av hovedtemaene.

Smart mobilitet
Smarte byer-arbeidet favner vidt. Men i denne kåringen er det smart og bærekraftig mobilitet som er i fokus.

– Smarte byer bruker IKT-relatert teknologi til å skape nye tjenester og for å forbedre og effektivisere tilbudet av eksisterende tjenester. Smart mobilitet bruker IKT, er bærekraftig og bidrar til at de politiske målene i Nasjonal transportplan kan nås. Delemobilitet, kombinert mobilitet, kollektivtransport, gåing, sykling, næringslivets transporter og automatisering er fokusområder, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Transport i by er et viktig ansvarsområde for Statens vegvesen. Kapasitet, sikkerhet og klima er utfordringer i byer som ny teknologi vil bidra til å løse. Det er bakgrunnen for at Vegvesenet er opptatt av hva byene tester ut av konkrete løsninger og deler av kunnskap.

Grimsrud har ledet juryen som har hatt med seg fagfolk fra KS, ITS Norge og Entur.


Statens vegvesen har sammen med ITS Norge foretatt en kartlegging av status på smartby-arbeidet i norske byer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.