Hva med kjøre- og hviletiden?

Dagens kjøre- og hviletider er bygd opp rundt nyttekjøretøy med forbrenningsmotor. Vil bestemmelsene være like godt egnet for elektriske lastebiler og busser?

Spørsmålet er nå reist av de svenske organisasjonene Transportföretagen (transportnæringens bransje- og arbeidsgiverorganisasjon) og Mobility Sweden (organisasjon for produsenter og importører av alle typer biler). Bakgrunnen er at man kan komme i situasjoner hvor kjøretøyet er i et område hvor det ikke finnes lademuligheter når den lovlige kjøretiden på fire og en halv time er brukt opp. Da mener de to organisasjonene at det må være tillatt å kjøre frem til nærmeste ladestasjon selv om man da går ut over tillatt kjøretid. Alternativet er at kjøringen må legges opp på en mindre effektiv måte.

Organisasjonene mener også at sjåføren må ha anledning til å avbryte en pågående hvil hvis ladingen krever det. Sjåføren skal i så fall kunne fortsette sin hvileperiode etterpå.

Organisasjonene påpeker at forslaget fremkommer fordi man mener at lovgivningen ikke skal være til hinder for elektrifisering av lastebiler og busser.

Dagens lastebiler og busser kjører nesten uten unntak lokalt og lader på hjemmebasen. Allerede om et års tid kommer de første lastebilene med rekkevidde som gjør at de klarer lengre strekninger. Mot slutten av inneværende tiår er også turbussene der. Det er ikke så veldig lang tid å reagere på, og myndighetene vil trolig trenge en påminnelse av den typen som nå har fremkommet i Sverige for å reagere raskt nok.

Vi begynner å få et bra ladenettverk her i landet – for person- og varebiler. De er ikke egnet for lastebiler og busser. Ladestasjoner for tunge nyttekjøretøy er bare i sin spede begynnelse. Særlig i en tidlig fase vil det uten tvil være så langt mellom ladestasjonene at dagens bestemmelser for kjøre- og hviletid vil kunne være en barriere for effektiv transport, og dermed et hinder for elektrifisering.

Golden Dragon elektrisk turbuss eid av Tide Buss. Bussen blir brukt til utflukter med passasjerer med Hurtigruten i Ålesund. (Foto: Tide)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.