Buss som rullende matbutikk

Vi har tidligere skrevet om ombygde busser som rullende matbutikker i grissgrendte Australia. Men nå skjer det samme i vesentlig mer tettbygde og folkerike Tyskland.

DB Regi Bus og matvarekjeden Rewe starter i løpet av våren et pilotprosjekt med en buss som rullende matbutikk i landlige områder i Nordhessen. Målet er tosidig. Man vil gjøre det enklere for folk i landlige områder å skaffe seg mat, og samtidig vil dette gi et bidrag til bedre klima fordi færre trenger å benytte bil for å komme på butikken.

Bussen kommer til faste tider og vil ha med seg varer man ellers finner i normale matvareforretninger, men for visse vareslag med fokus på lokalt produserte produkter.

Innvendig er det selvsagt ikke så mye som minner om en buss. Her er det butikkreoler og kjøledisker som dominerer. Nettopp kjølingen krever naturlig nok en del energi. Bussen kan selvsagt kobles til strømnettet, men den har også et høykapasitets-batteri som gjør at kjøretøyet kan operere som et mobilt supermarked i inntil åtte timer uten ekstern strømtilkobling.

DB og Rewe har samarbeidet tidligere også. I 2021 hadde selskapene et lignende prosjekt hvor det ble benyttet tog som mobil matbutikk.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.