Harde nedskjæringer i Stockholm-trafikken

Det er nærmest krise i kollektivtrafikken i det som gjerne kalles Stor-Stockholm, med mulige nedskjæringer uten sidestykke hvis den svenske regjeringen ikke stiller opp med økonomiske midler.

Det er vår svenske kollega Bussmagasinet.se som melder dette. Det kan verre snakk om å legge ned 17 busslinjer, og på andre linjer kan det bli færre avganger. Også sporbunnet trafikk, altså tog, t-baner og trikker, kan få nedskjæringer. Storstockholms Lokaltrafik (SL), som administrerer lokaltrafikken i Stockholms läns 26 kommuner, har lagt frem en liste med tiltak for hvordan man ser for seg kollektivtrafikken i Stor-Stockholm i 2024. SL beskriver den økonomiske situasjonen for kollektivtrafikken som «historiskt tufft». SL har ansvaret for rundt halvparten av kollektivtrafikken i hele Sverige.

Antall reisende er redusert med en femtedel siden pandemien. Nedgangen skyldes i stor utstrekning at flere arbeider fra hjemmekontor en før pandemien. Andelen som har muligheter til hjemmekontor, er større i Stor-Stockholm enn i andre deler av landet. Fra 2019 til 2023 har riktignok SLs inntekter økt med 8 prosent, men i samme tidsrom har kostnadene økt med over det dobbelte, hele 17 prosent. Ifølge SL skyldes dette blant annet økte kostnader til drivstoff, strøm og renter.

Kollektivtrafikken i Stor-Stockholm har et budsjett på 25 milliarder svenske kroner, og man mangler over to milliarder for å komme i mål. Skulle underskuddet dekkes opp med økte billettpriser, vil for eksempel et månedskort øke fra 970 til 1370 kroner, en økning på drøyt 40 prosent. Slike prisøkninger vil SL for alt i verden unngå, og Region Stockholms trafikregionråd krever nå at regjeringen stiller opp.

På regjeringshold har man så langt avvist et slikt krav under henvisning til at kollektivtrafikken er kommunenes og regionenes ansvar.

(Foto: Storstockholms Lokaltrafik – SL)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.