Sterk økning i elektriske busser 1. kvartal

Det har vært en betydelig økning i europeiske registreringstall for nyttekjøretøy 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det gjelder også busser, hvor den elektriske andelen øker kraftig.

Dette fremgår av kvartalsstatistikken til ACEA, bransjeorganisasjonen for europeiske kjøretøyprodusenter.

I EU + EFTA (Island, Norge, Sveits) + Storbritannia har varebilregistreringene økt med 9,2 prosent, lastebiler 19,4 prosent og busser over 3,5 tonn 10,0 prosent. Her trekker imidlertid det store britiske marked en god del ned med en tilbakegang på 20 prosent for busser. Ser man bort fra engelskmennene, er europeiske bussregistreringer økt med over 15 prosent.

Men i tallene for øvrig skal vi være så snille at vi tar med engelskmennene. Mens bussregistreringene totalt viser en økning på 10 prosent, øker ladbare elektriske busser, altså batterielektriske pluss plug-in hybrider, med hele 30,8 prosent. Enda sterkere er økningen for ikke ladbare hybrider med 146,3 prosent, noe som i hovedsak skyldes markedene Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Dieselbusser står nesten i ro med en økning på bare 0,5 prosent. Så har vi gruppen «Andre» som omfatter brenselceller, naturgass (formodentlig også inklusive biogass), propan og etanol. Dette er den eneste gruppen som har tilbakegang, faktisk så mye som 21,5 prosent. Da har vi ikke regnet med at bensindrevne busser er ned 100 prosent, fra tre kjøretøy første kvartal i 2021 til ingen i fjor.

Trenden er altså klar når det gjelder økning i registreringene. Men med anbud som praktiseres nesten i alle land, er det en uhensiktsmessig ekstremsport å se på ett enkelt land. For eksempel var Norge det klart størst markedet Norden, noe som langt på vei skyldes elbusser til Oslo.

Det ble registrert totalt 173 busser i Norge 1. kvartal, en økning på 51,8 prosent. Av dette var det 96 elektriske busser (+ 84,6 prosent), 71 dieselbusser (+ 31,5 prosent) og seks gassbusser (tilbakegang på 25 prosent).

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.