Harald Frigstad blir ny konsersjef hos Bertel O. Steen

Styret i Bertel O. Steen har ansatt Harald Frigstad som ny konsernsjef i selskapet. Frigstad kommer fra jobben som CEO i Birger N. Haug Holding, og vil tiltre etter avtale og senest innen 1. mai 2020.

– Jeg er glad for å annonsere at styret har ansatt Harald Frigstad som ny konsernsjef i bil- og eiendomsselskapet Bertel O. Steen AS. Harald har 25 års erfaring fra bilbransjen og har dokumentert god evne til verdiskapning og gode resultater. Et samlet styre mener Harald har den kompetansen, erfaringen og de lederegenskapene som er viktige i årene fremover.  Vi ønsker Harald velkommen til Bertel O. Steen og vi vil sammen videreutvikle selskapet til fordel for våre kunder, ansatte og eiere, sier styreleder Sverre Leiro.

Harald Frigstad er 51 år og utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han arbeidet i Møller Mobility Group fra 1994 til 2017 og besatt flere sentrale stillinger blant annet som adm.dir. for Møller Bil Norge. Harald kommer nå fra stillingen som CEO i Birger N. Haug Holding.

– Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt selskap som nyter høy anseelse for sin kvalitet, kompetanse og for å ha mange dyktige medarbeidere. Jeg er ydmyk for oppgaven og takker for tilliten som styret har gitt meg. Jeg ser nå frem til å ta lederskapet med de mange spennende utfordringene som Bertel O. Steen og bransjen står overfor. Samtidig er det vemodig å forlate Birger N. Haug, et flott selskap i sterk vekst og med svært dyktige eiere som det har vært inspirerende å jobbe sammen med, sier Frigstad.

Godt rustet for fremtiden

Nåværende konsernsjef Bjørn Maarud informerte i høst styret i Bertel O. Steen AS om at han ønsket å fratre rollen som konsernsjef innen sommeren 2020. Maarud har i 18 år vært tilknyttet Bertel O. Steen som styremedlem og deretter som konsernsjef i bil- og eiendomsselskapet fra 2013. I perioden Maarud har ledet selskapet, har omsetningen økt fra 9,6 milliarder kroner til 16 milliarder i 2018. Totalt i perioden er det levert et samlet driftsresultat på drøye to milliarder kroner. Eiendomsvirksomheten har doblet sin verdi fra 2,5 milliarder til rundt 5 milliarder kroner, og har ferdigstilt både et stort logistikkbygg på Berger samt en ny storforhandler på Lørenskog. I tillegg er både Opel og Citroën tatt inn som nye bilmerker for konsernet.

– Etter å ha ledet selskapet i en spennende periode med store endringer i bransjen, føles det riktig å overlate roret videre. Vi har gjort nødvendige investeringer i vår infrastruktur, og vi har startet på en reise med digital tjenesteutvikling. Nå står vi ved inngangen til en periode der vi kan levere flere elektrifiserte modeller som det norske markedet etterspør. Slik sett er Bertel. O. Steen godt rustet for fremtiden, sier Maarud.

Styreleder Sverre Leiro berømmer Maarud for den jobben han har gjort for Bertel O. Steen, og sier at det vil kunne være aktuelt å benytte Maaruds kompetanse videre i et av styrene i Bertel O. Steen-strukturen.

– Styret og eierne vil takke Bjørn for de resultatene konsernet har oppnådd i hans periode som konsernsjef. Vi takker Bjørn for en godt utført jobb og ønsker ham lykke til videre med de oppgaver han velger å fokusere på, sier styreleder Sverre Leiro.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.