Sendte bussjåførene på kulturkurs

Da Kolumbus opplevde en sterk økning i passasjerer, ble løsningen å sende bussjåførene på kulturkurs. Nå mottar mobilitetsselskapet DOGA-merket.

Utmerkelsen blir delt ut i dag på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

– DOGA-merket for design og arkitektur løfter fram de beste prosjektene og viser hvordan design og arkitektur bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han forteller at kriteriene for å få DOGA-merket er svært strenge, og er imponert over kulturprosjektet til Kolumbus.

– Dette er et godt eksempel på hvordan designmetodikk kan bidra til både materiell og immateriell verdiskaping. KULtur har allerede blitt et referanseprosjekt i mobilitetsbransjen, og jeg venter at flere vil følge i kjølvannet til Kolumbus, sier Hjemdal.

Bomring gav bussboom

Høsten 2018 åpnet bomringen på Nord-Jæren, noe som gjorde at flere jærbuer parkerte bilen og satt seg på bussen. I løpet av fjorårets første halvår økte antall bussreiser i Nord-Jæren med 14 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Med både flere og nye passasjerer på bussen, så mobilitetsleverandøren Kolumbus behovet for å bygge en kultur for gode reiseopplevelser i den nye bomringen. Det faktum at Kolumbus verken eier busser eller ansetter bussjåfører, bare understreket behovet for å skape noe man kunne samles om.

Allerede høsten 2017 var EGGS design i gang med en tjenestedesignprosess sammen med Kolumbus og Norgesbuss. Den resulterte i KULtur, et program med både teori og praktiske elementer som skal bygge tillit, lojalitet og samhold mellom selskaper, sjåfører og passasjerer.

Juryen uttaler at KULtur er et godt eksempel på hvordan designmetodikk kan bidra til verdiskaping på flere plan.

«Dette fremstår som en svært god og gjennomarbeidet prosess som har engasjert ledelse og sjåfører på tvers av kontrakter og selskaper. Juryen lar seg imponere av grundigheten og evnen til å gjennomføre en prosess på deltakernes premisser. Her er det prosessen som er «produktet», og i så måte er produktet nyskapende i tillegg til at det har gitt målbare resultater,» står det i jurykjennelsen.

Mer bærekraft og tverrfaglighet

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

– Det har vært en enorm bredde i årets søknader, samtidig som vi har lagt lista høyere enn noen gang før. Både bærekraft og tverrfaglighet er noe som går igjen hos veldig mange av de som mottar DOGA-merket i år. De beste design- og arkitekturprosjektene er de som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.