Halvparten av alle mellomtunge og tunge nyttekjøretøy solgt i 2035 er elektriske

Halvparten av alle mellomtunge og tunge lastebiler og busser som selges globalt i 2035 vil være batterielektriske. Det er det britiske analysebyrået Interact Analysis som har kommet frem til dette.

En av årsakene til dette – selvsagt i tillegg til lovgivning som foreskriver batterielektriske kjøretøy – er at prisen på batterier vil bli betydelig redusert. Analysebyrået forventer at det i 2035 blir solgt 2,5 millioner batterielektriske mellomtunge og tunge nyttekjøretøy, mot 500.000 antatt solgt i 2025.

Man vil også oppleve en økning av nyttekjøretøy med brenselceller frem til 2035, men vesentlig mindre enn for batterielektriske. Dette skyldes i hovedsak at mens prisen for batterier er forventet å gå ned, vil brenselceller fortsatt være dyre både i anskaffelse og drift. Derfor vil kjøretøy med brenselceller nesten bare bli valgt der det er størst behov for lang rekkevidde mellom påfyllingene. Byrået forventer heller ingen stor økning av hybride kjøretøy. Dette skyldes at et dobbelt sett av drivlinjer fortsatt vil være kostbart, foruten at kjøretøyprodusentene åpenbart har drevet frem utviklingen av rene batterielektriske kjøretøy raskere.

Analysebyrået har også sett på utviklingen i bruk av e-aksler, altså konstruksjoner hvor motor(er), girkasse og drivaksler er kombinert i en konstruksjon. Foreløpig bremses bruken av slike løsninger av høy pris sammenlignet med mer konvensjonelle drivlinjer. Byrået tror imidlertid at økende produksjon vil gi lavere priser. Dessuten har e-aksler fordeler i form av en kompakt og lett konstruksjon som enten kan utnyttes til å montere større batteripakker, som vil gi økt rekkevidde, eller rett og slett økt nyttelast.

Grafen viser utviklingen av drivlinjer for mellomtunge og tunge lastebiler og busser frem til 2035. BEV er batterielektriske og FCEV brenselcelledrevne kjøretøy. I 2035 vil batterielektriske ha passert «andre», som i hovedsak er dieseldrevne.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.