Halden blir elektrisk

Boreal Buss signerte torsdag avtalen som innebærer at det er de som skal kjøre bussene o de meste 10 til 12 årene. Og dette skal utføres med ren elektrisk kraft. seks bybusser og 34 forstadsbusser skal settes inn i trafikk fra juni 2022. Alle batterielektriske.

Boreal Buss og Østfold kollektivtrafikk signert torsdag kontrakt om drift av busstjenester i Halden.

«Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Allerede i 1994 satte vi i gang et prøveprosjekt med elbuss i trafikk, og i 2015 var vi først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk. Nå fortsetter vi arbeidet med det grønne skiftet i kollektivtrafikken», sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Kontrakten har oppstart 20. juni 2022 og en varighet på 10 år med mulighet for inntil to års forlengelse.

Nytt område

Boreal drifter fra før av busstjenester i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland og Agder.

– Nå ser vi fram til et godt samarbeid med Østfold kollektivtrafikk, sier Førsvoll.

Samtlige av dagens sjåfører vil få tilbud om jobb i Boreal.

«Vi setter stor pris på å få nye dyktige medarbeidere med på laget. Nå skal vi leve opp til Boreals visjon – la oss dra sammen», sier Førsvoll.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.