Bedre busstilbud i Lillehammer-regionen

Fra den 21. juni blir det bedre busstilbud på de største holdeplassene.

Nye busser – Klikk for stort bildeI forbindelse med det nye busstilbudet i Lillehammer-regionen som har oppstart 21. juni blir det endringer for enkelte bybusser og regionruter.

Arbeidet startet i 2018 med å se på mulige endringer. Målsettingen med det nye busstilbudet er at flere skal reise kollektivt.

– For tilpasning av rutetilbudet har vi benyttet informasjon og opplysninger vi har i våre systemer. Vi har også gjennomført dialogmøte med kommuner, næringslivet, reiselivet samt ulike råd og utvalg. Vi ønsker alle våre passasjerer velkommen til et nytt busstilbud, sier Tommy Forseth fagleder rutetilbud i Innlandstrafikk.

Nyheter for bybussene

Det blir endringer av både trase og rutetider for noen av bybussene i Lillehammer-regionen.

Bedre busstilbud til de største holdeplassene i byen

Endringene som gjøres styrker busstilbudet til de største holdeplassene i Lillehammer

– Vi har hatt mål om å tilby et best mulig tilbud der det er flest passasjerer. Vi er derfor glade for å kunne styrke tilbudet mellom sentrum – Strandtorget og mellom sentrum – Høgskolen via Stampesletta og Sigrid Undsetsveg. På disse strekningene vil det bli kvartersfrekvens i rush-tiden, sier Jørn Tore Lindberg, rådgiver for ruteplan i Innlandstrafikk.

Ikke lenger bybuss til Øyresvika

I det nye busstilbudet kjøres ikke linje B6 lenger til Øyresvika. Årsaken til omleggingen er at tilbudet har blitt lite brukt over flere år.

Alternative bussmuligheter

Selv om bybussen ikke kjøres til Øyresvika, er det fortsatt mulig å ta andre busser til og fra Lillehammer sentrum med linje 507 Saksumsdalen – Vingrom – Lillehammer, enkelte avganger på linje 102 Gjøvik – Lillehammer, B3 Vingnes – Skysstasjonen og bestillingsrute 5009 Øyresvika – Lillehammer (kjøres ved skolefri). Få oversikt over hvilke reisemuligheter som finnes gjennom reiseplanleggeren til Entur. 

Endringer for regionruter

nye busser – Klikk for stort bildeFor regionrutene blir det styrket busstilbud fra Lillehammer til Forset og Tretten.

Timesavganger mellom Lillehammer – Forset

Linje 140 vil nå kjøre timesavganger på strekningen Lillehammer – Segalstad Bru – Forset. Dette blir en betydelig forbedring for de som ønsker å ta buss til og fra Forset, samt gi en større fleksibilitet for elever ved Gausdal Videregående.

Bussbytte på strekningen Lillehammer – Svingvoll

På strekningen Lillehammer – Svingvoll vil det være bussbytte på Segalstad Bru. Linje 511, ny linje, kjører strekningen Segalstad Bru – Svingvoll. Skal du til Lillehammer har linje 511 god korrespondanse med linje 140 på Segalstad Bru.

Enkelte avganger på linje 511 vil i sommer- og vinterperioden kjøre hele strekningen Lillehammer-Skeikampen og vil ha god korrespondanse med tog på Lillehammer.

Bedre bussforbindelse Lillehammer – Tretten

Linje 141 har til nå hatt god forbindelse mellom Lillehammer-Øyer, men fra 21. juni vil nesten alle avgangene kjører hele turen til Tretten.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.