FARA i gang med utvikling av ny app for kollektivreisende i Vestfold og Telemark

Etter anbudsrunde ble FARA selskapet som gikk av med seieren i konkurransen om å lage Vestfold og Telemark fylkeskommune sin nye app for kollektivkundene. Appen skal gi kundene mulighet til å både planlegge og kjøpe billetter til reisen. I tillegg vil appen inneholde et helt nytt billettkonsept, BestPris.

Pandemien har snudd opp ned på folks reisevaner, og kundene etterspør billettløsninger som er bedre tilpasset den nye hverdagen. Vi ønsker derfor å lansere den nye appen i løpet av høsten 2021. Det nye konseptet BestPris vil føre til at kundene slipper å måtte planlegge. Kunden kjøper billett før hver reise og algoritmene i appen vil regne ut hva man skal betale for reisen basert på reisemønsteret. Jo mer man reiser, jo mer rabatt vil den enkelte oppnå, ved at en når forskjellige nivåer.

Nivåene tilsvarer dagens 24 timersbillett, 7 dagersbillett, 30 dagersbillett og 180 dagersbillett og appen sørger for at kunden aldri betaler mer enn disse produktene. Det betyr at man ikke lenger trenger å forhåndskjøpe en periodebillett for å få den rabatten periodebilletten gir. For de som ønsker å holde ved det gamle og kjøpe ordinære enkeltbilletter og periodebilletter, så vil dette også være tilgjengelig i appen.

Entur vil også være en partner i samarbeidet. Entur er et statlig eid selskap som skal være en konkurransenøytral aktør som skal effektivisere ressursbruk og tilby kollektivtransporten grunnleggende tjenester innenfor reiseplanlegging og billettering. I dette prosjektet vil vi hente dataene til blant annet reiseplanleggeren fra Entur og BestPris konseptet vil benytte beregningsmotoren som Entur skal utvikle.

-Vi er kjempefornøyde med å få med oss FARA og Entur på dette prosjektet. Den nye appen vil endre hvordan våre kunder planlegger og kjøper billetter for buss og ferge i fylket vårt, sier Bjørn G. Aasebø, teamleder for team marked og utvikling, i seksjon kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

-Det er viktig å legge til rette for at flere skal reise kollektivt i fremtiden og derfor er det svært 2 viktig å få på plass en mer fleksibel betalingsløsning som er bedre tilpasset den nye hverdagen enn dagens apper – tilføyer Bjørn G. Aasebø.

Appen FARA skal levere skal også inneholde sanntidsinformasjon, vise på kart hvor bussen er akkurat nå og den skal også inkludere en egen modul for elever som har skolekort. Den skal også utvides til å kombinere buss med andre mobilitetsalternativer som eksempelvis Bysykkel.

– FARA er svært tilfreds med at Vestfold og Telemark fylkeskommune fornyer samarbeidet og at vi får anledning til å bygge neste generasjon billetteringssystem sammen med en av landets mest innovative administrasjoner. Samtidig viser vi andre fylker at det finnes alternativer til kostbar egenutvikling og forvaltning av slike løsninger – avslutter Stig Rønning, VP Products for FARA