Hvordan gratis kollektivtransport vil revolusjonere Europa

Gratis kollektivtransport er noe verken kollektivselskaper eller politikere her hjemme vil høre snakk om. De går i forsvarsposisjon umiddelbart. Men om en ser ut over Europa, så innføres gratis kollektivtransport i flere byer nå. Er det en revolusjon?

Det var The Guardian som forleden tok opp saken om gratis kollektivtransport. De hadde besøkt to europeiske byer som hadde innført fri kollektivtransport for sine innbyggere. Resultatet var forbausende bra, skrev avisen.

Tallin i Estland var tidlig ute med å tilby gratis kollektivreiser for enkelte grupper av sine innbyggere. Siden har alle innbyggere i byen kunne ta del av tilbudet, bare de har et reisekort til 2 Euro. Dette kortet gir dem adgang til å fritt benytte alle byens kollektivtransportløsninger. Kortet beviser at de er innbyggere i byen og er med på å registerer antall på- og avstigninger. Turister må kjøpe reisekort og betale for hver tur som tidligere.

Estland ser nå på muligheten til å utvide tilbudet til å gjelde hele landet. Dette etter at de har sett over tid at luftkvaliteten er blitt bedre, veivedlikeholdet koster mindre grunnet færre biler. Lite eller sjeldent trafikkork. Og det er mindre administrasjon for å håntere billettpengene.

Og nå har byuen Dunkrik i Frankrike innført helt gratis kollektivtransport for alle. De har valgt å gå litt lenger enn i Tallinn. De gir alle, også besøkende mulighet til å reise gratis og de behøver heller ikke noe reisebevis. I Dunkirk kan en bare stige på og gå av når en ønsker det og ha god samvittighet. Bilen, den kan bare stå hjemme.

Bussene er moderne med både ladekontakt for mobil og nettbrett, samt WI-FI for de som vil koble seg gratis opp på nettet. For bare kort tid siden ble Dunkirk med sine 200.000 innbyggere den største byen i Europa som tilbyr alle gratis kollektivtransport. Bussene er det nok av og de går stort sett hele tiden. Folk kan bare hoppe på og hoppe av når det passer seg, uten å måtte lete etter billettkiosk eller fomle i lommen etter mynter.

Byen ble inspirert av Tallinn som siden 2013 har tilbydt gratis kollektivtransport for byen innbyggere. Nå er flere byen i Europa på vei til å innføre gratis kollektivtransport og Wojcieh Kelowski, en ekspert på urbane forskning ved Brussels Free University, sier at det i 2017 var det 99 gratis offentlige transportnettverk rundt om i verden: 57 i Europa, 27 i Nord-Amerika, 11 i Sør-Amerika, 3 i Kina og en i Australia. Mange er mindre enn Dunkirk og tilbyr gratis transitt begrenset til bestemte tider, ruter og mennesker.

Den største byen i verden som tilbyr gratis kollektivtransport er den kinesiske byen Changning som ligger i Hunan provinsen. De har tilbudt fri transport siden 2008 og antall reisende økte med 60 prosent den dagen de gjorde reisen helt gratis.

Og det ble i vinter klart at Tyskland ønsker å teste ut gratis kollektivtransport i fire byer i landet, men så ble det i juni klart at de velger en forenklet utgave med lavere billettpris for å endre folks reisevane. Det samme er testet ut i Norge. Sist måned dumpet Kolumbus prisen ned til en krone for turen om de benyttet deres mobilbillett. Dette ga en økning på 18 prosent i testperioden.

Men i Dunkirk valgte de bort en hver form for billett, da befolkingen ikke ønsket å bruke tid på å fremskaffe billett. Men heller kunne gå rett ombord. Og kollektivselskapet sparer også store summer på å ikke måtte ha mobilbillett eller annen form for bilettsystem oprativt.

Men har tilbudet i Dunkirk blitt bedre etter at kollektivselskapet sa fra seg inntektskilden? Ja, i følge busselskapet har antall busser økt fra 100 til 140 busser. Tidligere dekket billettinntekten rundt 10 prosent av den årlige driftskostnaden på 46 millioner euro. De restrerende 90 prosentene ble fordelt med 60 prosent dekket av staten og 30 prosent dekket av kommunen.

Besparelser i administrasjon og støtte har gjort at befolkningen ikke har opplevd økt skattetrekk. I Tallinn har de valgt å legge inn et mindre beløp på innbyggerens skatteseddel for å kunne holde på gratis transport.

Men ikke alle er enige i at kollektivtransporten bør være gratis. Claude Gaicher fra den franske transport unionen UTP mener at kollektivtransporten kan være gratis for noen grupper, som de med svak økonomi. – Å gi alle gratis reiser fratar kollektivselskapet inntekt som kunne blitt brukt til å styrke tilbudet, sier han.

UTP er også redde for at det vil gjøre at også gående og syklende vil hoppe på bussen unødvendig og dermed kan en få et helseproblem på sikt. I Dunkirk har de ikke sett nedgang i antall som bruker sykkel eller som velger å gå.

Gratis transport kan også gi utfordringer for selskapene. Antall reisende kan øke så kraftig at det ikke er mulig å fremskaffe nok materiell eller sjåfører. I Norge er det et stort etterslep på å utdanne nok bussjåfører. Det er behov for 1000 nyeutdannede bussjåfører årlig frem mot 2030, men i dag utdannes det knappe 300 årlig.

– Vi har vært pragmatiske: vi så på fordelene med fri transport og veide dem mot ulempene og bestemte oss for 7 milioner Euro ikke mye å betale for alle fordelene. Hvis jeg kan sende en melding til andre borgmestere, er det å bekjempe dogmen. Sett fordelene og ulempene på bordet og vurder det realistisk. Det kan være at den økonomiske kostnaden er for stor, men undervurder ikke de sosiale fordelene. Du kan ikke sette pris på mobilitet og sosial rettferdighet, sier Dunkirks borgemester Patrice Vergriete til The Guardian.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.