Gradvis åpning av fabrikkene

Daimler AG har, i helt siden den krevende Korona-krisen traff Europa, lojalt fulgt myndighetenes anbefalinger, og ikke minst påbud, i forhold til smittevernhensyn. Noe som blant annet medførte en total nedstengning av produksjonen for alle deres nyttekjøretøy modeller, vare, last og buss. Etter en periode med positiv utvikling i smittespredningen, kombinert med nye retningslinjer fra myndighetene, har Daimler besluttet en gradvis åpning av fabrikkene for Mercedes-Benz, Setra og Fuso.

De nye strenge smittevernhensynene medfører at samlebåndene vil gå med redusert hastighet. I tillegg er det færre medarbeidere på jobb per døgn i forhold til før krisen inntraff. Dette betyr, for alle produksjonsstedene, at selv om fabrikkene er startet opp igjen, vil det i en periode ikke være full kapasitet. Dessverre vil dette igjen kunne få følger for våre leveringstider.  

Varebil:
Alle varebilfabrikkene startet opp igjen denne uken. Spesielt hyggelig er det at de første bilene til Norge allerede er produsert og er nå på vei til Bertel O. Steen.

Lastebil:
Verdens største montasjefabrikk for lastebil, Werk Wörth, like utenfor Karlsruhe, startet opp i redusert omfang mandag for snart to uker siden. Fuso fabrikken i Portugal vil starte opp igjen den 4. mai.

Buss
Fabrikkene som produserer de store bussene av merkene Mercedes-Benz og Setra, i Mannheim og Neu-Ulm, begge i Tyskland, samt i Istanbul i Tyrkia og Ligny i Frankrike, er operative fra denne uken. Minibussproduksjonen i Dortmund startet opp mandag 20. april.

Deler:
Daimlers Global Logistic Center, vår hovedleverandør av deler, har under hele unntakstilstanden vært operativ, men har nå full kapasitet og normal drift fra mandag 20. april. Forsyning av deler er viktig og kritisk. Både Daimler og Bertel O. Steen, har sikret seg slik at de har vært leveringsdyktige på deler helt siden krisen startet.