Gikk rettens vei – tapte

Nord-Troms tingrett gav ikke Boreal medhold i a avvente anbudstildelingen, men retten sier seg enige i at anskaffelsen hadde svakheter, skriver Nord24. Grunnen til at Boreal gikk rettens vei, var at de mente at tildelingen på anbudet Midt-Troms ikke var riktig.

Boreal tapte mot Tide i konkurransen om å kjøre rutebuss i Midt-Troms. Dette var tross at Boreal sitt tilbud var billigere enn tilbudet fra Tide. Troms Fylkeskommune vektlag kapasitet høyere. Tide sitt tilbud innebar at de vil kjøre enkelte ruter med dobbeldekkere og vant dermed konkurransen foran Boral. Kontrakten har en verdi på rundt 1,6 milliarder kroner.

Nord24 omtalte saken forleden og viser til at Boreal valgte å prøve saken i retten. De ba om en midlertidig forføying, som betyr at kontrakten ikke skal tre i kraft før saken er avgjort i en domstol. Og det var dette Boreal nå ikke vant gjennom på i Nord-Troms tingrett. Men tingretten sier seg enig i at anskaffelsen hadde svakheter ved seg. Uansett er dette en bitter trøst, da Boreal nå må betale saksomkostninger til både Troms Fylkeskommune og Tide Buss AS på tilsammen 720.000 kroner.

Troms Transportarbeiderforbund er bekymret for den kommende bruken av dobbeltdekkere. De viser til utfordrende rute med mye vind og skarpe svinger. Spesielt på strekningen Heia og Gratangsfjellet i Troms.

Anbudsområdet som Boreal klaget inn er kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Levangen, Gratangen og Ibestad. I tillegg er det linje 100 mellom Tromsø og Narvik, samt linje 105 mellom Tromsø og Målselv.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.