Bedre kapasitet mellom Drøbak og Oslo

Ruter legger om busstilbudet mellom Drøbak og Oslo for å møte etterspørsel etter økt kapasitet og raskere forbindelser, der flest folk reiser. Med det nye tilbudet vil reisen mellom Drøbak og hovedstaden reduseres med inntil 15 minutter utenom rush, og det blir bedre plass på bussene.

Linjene mellom Drøbak og Oslo har en god vekst, 3-5% årlig, siden forrige store omlegging sommeren 2015. Nå begynner kapasiteten å bli fullt utnyttet på mange avganger på flere tider av døgnet, ikke bare i rush, og sammen med at det kommer flere bomstasjoner i Oslo i tiden fremover, og at vi sommerstid ser at flere velger å reise kollektivt til Drøbak, må vi nå tenke nytt for å møte etterspørselen etter mer kollektivtrafikk mellom Drøbak og Oslo.

Ruter får også med jevne mellomrom tilbakemeldinger fra kundene på kollektivtilbudet. Eksempler på tilbakemeldinger på busslinjene mellom Drøbak og Oslo er at bussen bruker for lang tid mellom Drøbak og Oslo når ekspresslinje 500E ikke kjører, at det er ståplasser i rush og på kveldstid, for lite kapasitet i forbindelse med skolestart ved Frogn videregående skole, en del forsinkelser fordi linje 500 har mye lokaltrafikk, at det er dårlig plass på bussene når TusenFryd har åpent og spørsmål om hvorfor vi kjører via Grande kun fra Oslo og hvorfor vi ikke betjener innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole om kvelden og i helgene.

I tillegg til konkrete tilbakemeldinger fra kundene, har vi gode data fra blant annet elektroniske tellinger som har gjort oss i stand til å gå gjennom delområdene i Drøbak og Ås (Nordby), for å analysere hvor etterspørselen er stor og økende, og hvor etterspørselen er lavere, men bør økes. Dette har vært et tidkrevende arbeid, men har gitt oss solid kunnskap og god bakgrunn for de endringene som nå gjennomføres. Vi bør dessuten ikke kjøre for mange busser i Drøbak sentrum og det er ikke plass til flere busser i Bjørvika. Kombinasjonen av alt dette innebærer at vi nå utformer et helt nytt linjenett mellom Drøbak og Oslo.

For å møte kundenes behov, og å legge til rette for flere kollektive reiser mellom Drøbak og Oslo i tiden fremover, øker vi antall avganger fra 3. mars med en kostnad på om lag 6,5 millioner kroner på årsbasis.

Fra 3. mars blir det mange endringer å sette seg inn i.

Linje 500 får ny trasé som er ganske lik dagens 500E, og vi oppretter nye linjer 505 og 505E, som erstatter dagens linjer mellom Drøbak og Oslo. Noen får flere avganger, og flere får kortere reisetid. Rushtidstilbudet om ettermiddagen forlenges til klokken 1730, og kapasiteten utover kvelden bedres. Som en konsekvens vil noen lokale forbindelser innebære bytte av buss. Dette gjelder i hovedsak reiser med få kunder.

Drøbak sentrum og Drøbak nord (Grande)

Reisen til Oslo fra Drøbak sentrum blir nå et kvarter kortere utenom rush, og det blir avganger hvert tiende minutt i rush. Samtidig vil alle rushbussene også betjene Dyrløkke og Heer. Busslinje 500 vil kjøre hver halvtime mellom Drøbak og Oslo utenom rush, på kveldstid og i helgene. Den kjører via Grande og Heer i begge retninger, deretter direkte til Oslo.

Skal du reise fra Drøbak sentrum til Skorkeberg, Horgen eller Nesset må du heretter bytte til nye linje 505 på Seiersten. Rutetidene er tilrettelagt for slike omstigninger.

Seiersten/Ullerud

Her kjører både linje 500 og 505. Buss 505 er en ny linje med endeholdeplass på Seiersten. Den kjører via Skorkeberg, Horgen og Nesset til Oslo, men ikke via Heer. Linje 505 vil som 500 kjøre hver halvtime hele dagen. Dette området vil dermed få bussforbindelse 4 ganger i timen til og fra Oslo utenom rush, mot tidligere to ganger i timen.

Skorkeberg

Linje 505 kjører hver halvtime via Horgen og Nesset til Oslo. I rush vil dagens 500E nå hete 505E. Den starter på Holterteigen og kjører som dagens linje 500E via Heer direkte til Oslo. Denne linjen vil ha avganger hvert tiende minutt til Oslo om morgenen og fra Oslo om ettermiddagen.

Skal du reise mellom Skorkeberg og Drøbak sentrum må du bytte fra linje 505 til 500 på Seiersten. Rutetidene er tilrettelagt for slike omstigninger.

I rush kjører fortsatt bussene fra Skorkeberg via Heer. Skal du reise mellom Skorkeberg og Heer utenom rush kan du enten gå til Ullerud, Ullerudsletta eller Dyrløkke og bruke 500 derfra, eller reise med linje 505 til Ullerud og bytte til linje 500 der. Et alternativ er også linje 505 til Dyrløkke, og linje 510 til Heer.

Dyrløkke

Kunder som tar bussen fra Dyrløkke får som Seiersten og Ullerud flere avganger å velge mellom når de skal reise til Oslo med linje 500 og 505. I rush vil det være ekspressbuss-forbindelse til Oslo med linje 500 og 505E hvert femte minutt.

Heer

Heer får, som Dyrløkke, avganger hvert 5 minutt til Oslo hele morgenrushet og fra Oslo i ettermiddagsrushet.

Skal du fra Heer til Skorkeberg utenom rush kan du enten gå til Ottarsrud og bruke linje 505 derfra, eller bruke linje 500 til Ullerud og bytte til linje 505 der. Et alternativ kan også være linje 510 til Dyrløkke og linje 500 videre. Skal du fra Heer til Vinterbro kan du enten gå til Ottarsrud og bruke linje 505 derfra, eller bruke linje 500 til Ullerud og bytte til linje 505 der. Et alternativ kan også være linje 510 til Dyrløkke og linje 505 videre.

Vi opphever påstigningsbegrensningen om morgenen slik at elever ved Frogn videregående skole kan benytte linje 500 og 505E til skolen, og setter opp ekstrabusser som passer med skolestart slik at allerede fulle direktebusser ikke skal bli overfylt.

Endringen medfører også at de som bruker innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole får mulighet til å bruke denne og ha bussforbindelse på dagtid, kveldstid og i helgene med linje 500.

Horgen (Fv76)

Horgen vil fortsatt ha bussforbindelse hver halvtime, men med linje 505 istedenfor 500. Busslinje 505 vil ikke kjøre via Heer. Skal du hit kan du enten benytte holdeplassen Ottarsrud og gå derfra, bytte mellom linje 505 og 500 på Ullerud eller Seiersten, eller mellom 505 og 510 på Ottarsrud eller Dyrløkke.

Vi gjør mindre endringer på skolebussen slik at vi ivaretar reisebehovet for skoleelever som bor i dette området og går på Heer skole.

Nesset (Fv156)

Dette området får bussforbindelse hver halvtime, men med linje 505 istedenfor 500. I rush vil bussene kjøre hvert tiende minutt, mot hvert 7./8. og 15. i dag. I forbindelse med rehabiliteringsarbeidene i Brynstunnelen, Ekeberg og Svartdalstunnelen, utvidet vi tilbudet i februar 2016 til hvert kvarter mellom rush og til klokken 20 mandag til lørdag. Disse avgangene, som starter og slutter på Bekkevold, har under åtte passasjerer i snitt, og vi ser ikke hensikten med å opprettholde dette tilbudet.

Den gode nyheten er at vi på sommeren vil kjøre hvert tiende minutt på linje 505 mellom Bekkevold og Oslo nesten hele dagen. På denne måten etablerer vi bedre kapasitet på denne viktige strekningen når TusenFryd har åpent og det ofte er fullt på bussene. Dette økte tilbudet vil kjøres lørdager og søndager fra slutten av april til slutten av oktober, og alle hverdager fra 1. juni til skolestart i august.

Driftstiden på busslinjene mellom Drøbak og Oslo vil være som i dag, med første avgang fra Drøbak brygge klokken 04.15, og siste klokken 00.30 fra Oslo, i helgene 03.30. De tidligste avgangene mandag – søndag, og nattavgangene natt til lørdag og søndag vil ha eget linjenummer 500N. Denne linjen kjører Drøbak – Grande – Skorkeberg – Horgen – Nesset – Oslo, det vil si som dagens linje 500, men via Grande i begge retninger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.