Gassmotor fra Cummins i England

Det skulle ta 58 år før det skjedde, men nå har Cummins produsert sin første gassmotor ved fabrikken i Darlington i England. Bussbransjen har fortsatt bruk for gassløsninger.

Vi er blitt vant til å tenke elektrisitet når det gjelder busser, i hvert fall bybusser, i vår del av verden. Likevel vil gass fortsatt i mange år være et miljøvennlig alternativ i mange land og på ruter hvor batterikapasiteten eller infrastrukturen for lading er dårlig. Dette har Cummins nå tatt konsekvensen av og er nå i gang med produksjonen av gassmotoren L9N ved sin engelske fabrikk.

Motoren kan benytte både naturgass og biogass og både i flytende og komprimert form. Motoren er på 8,9 liter og yter i gassutførelse fra 280 til 320 hk. Motoren har mange felles komponenter med L-serien dieselmotorer fra Cummins.

L9N har frem til nå vært produsert kun i USA, men finnes i bybusser blant annet i Aserbajdsjan, Estland, Polen, Spania og Tyrkia.

Mange steder er gass en viktig løsning for å få ned utslippene. Både naturgass og biogass har klart lavere utslipp enn diesel, og særlig biogass er fordelaktig når det gjelder CO2-utslipp.

Som leverandør av motor- og fremdriftsløsninger til kjøretøyprodusenter over hele verden har Cummins løsninger for diesel, gass, hydrogen og elektrisk fremdrift.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.