Fremtidens mobilitetsløsning på prøve i Oslo fra 2019

Ruter og Autonomous Mobility inngår et samarbeid om utprøving av selvkjørende kjøretøy i hovedstadsregionen. Hensikten er å etablere flere ulike piloter, og på sikt få testet en flåte av kjøretøy.

Samarbeidspartnerne ønsker å gradvis introdusere selvkjørende kjøretøy og gjennom dette lære om kundenes behov og bidra til å utvikle etterspørselen etter nye mobilitetstjenester. Med selvkjørende kjøretøy skal samarbeidet også bidra til å innfri ambisjonene om mer grønn transport og færre trafikkulykker.

Ruter er i god dialog med andre kollektivaktører og har et tett samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo og Statens Vegvesen med tanke på utprøving av selvkjørende kjøretøy i regionen. Ruter ser fram til å involvere Autonomous Mobility i dette samarbeidet og dra nytte av den kunnskapen og erfaringen de allerede besitter. Læringen fra arbeidet vil bli delt og være nyttig for alle relevante aktører i markedet.

De detaljerte planene vil bli lagt i nærmeste fremtid, og det vil være en ambisjon å ha selvkjørende kjøretøy i gang så snart det er mulig. Samarbeidet er stipulert til å gå over tre år, og allerede nå begynner partnerne prosessen med å tilrettelegge for konkrete ruter, som skal godkjennes av myndighetene.

Ambisiøst forsknings- og utviklingspotensial

Ruter har gjennomført en vurdering av markedet og aktører på selvkjøring og det er tydelig at man står ovenfor teknologi som vil ha kraftig utvikling i årene som kommer.

– Vi er veldig glade for å være med i samarbeidet om å la borgerne i Oslo-regionen bli mer selvkjørende. I samarbeidet ser vi et stort potensial for å gjennomføre ambisiøse pilotprosjekter, hvor vi kan utprøve forskjellige bruksscenarier og utvikle den selvkjørende drift – også i mer utfordrende værforhold enn vi er vant til, uttaler Peter Sorgenfrei, direktør i Autonomous Mobility.

De første selvkjørende kjøretøy ble introdusert i blandet trafikk på norske veier i juni 2018 (Forus og Fornebu). Etter få måneders drift er det allerede høstet erfaringer på hvordan slike kjøretøy oppfattes av brukere, samt rundt teknologiens modenhet og hvordan driftssituasjonen forløper. Dette er læring som samarbeidspartnerne i dette prosjektet vil bygge videre på.

Offensiv samarbeidspartner

Autonomous Mobility er en dansk startup-virksomhet eid av Semler Gruppen A/S. De er allerede operatør på pilotprosjekter i Sverige og Danmark, og ser fram til å også ta en aktiv rolle i utviklingen på autonome kjøretøy i det norske markedet.

– Vi er veldig fornøyd med å få med oss en så spennende og offensiv aktør som Autonomous Mobility på det videre arbeidet med selvkjøring i regionen. De vil være en viktig partner for oss fremover, og sammen kan vi skape enda bedre løsninger for kundene våre og bidra til en enda mer bærekraftig og konkurransedyktig region. sier Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester, i Ruter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.