Forvirring rundt dato for utløp av etterutdanning

Mandag sendte Statens Vegvesen ut en pressemelding med en siste frist 10. september for etterutdanning i henhold til yrkessjåførdirektivet.  Flere som ikke var ferdig med etterutdanningskurset kontaktet busselskapet i panikk, da beskjeden kom ut. Nå viser det seg at fristen nasjonalt er når førerkortet går ut eller senest 31. desember 2015 for de som driver persontrafikk innenlands.

Mandag morgen gikk det en kald dusj nedover en rekke sjåfører i Norge. Mange var i ferd med å avslutte deres etterutdanningskurs YSK, og noen ventet på plass for å kunne fornye sitt førerkort. Statens Vegvesen sendte denne morgenen ut en pressmelding der det tydelig kom frem at den 10. september var siste frist for alle som ønsket å drive persontransport mot vederlag.

Yrkessjåførutdanningen ble innført i 2008 for å sikre at yrkessjåfører har de riktige kvalifikasjonene. Alle bussjåfører skal nå ha gjennomført yrkessjåførutdanningen, enten som grunn- eller etterutdanning.

– Alle som kjører buss i tjeneste skal være i besittelse av førerkort for buss, kjøreseddel og eget sjåførkort. I tillegg skal alle etter 10. september 2015 også ha med dokumentasjon for sin yrkessjåførkompetanse. Disse dokumentene skal kunne framvises ved kontroll. Kjøring uten bevis vil føre til kjøreforbud og anmeldelse, stod det i pressemeldingen fra Statens Vegvesen.

I vill panikk, tok mange telefonen til sitt selskaps ledelse med fortvilelse over at de kanskje måtte ta seg en ubetalt ferie. Heldigvis så viser det seg at en feil hos Statens Vegvesen for noen år siden, åpner for en forlengelse av fristen for de som er underveis i etterutdanningen, eller står i kø for å ta kurset.

– Når vi innførte det europeiske yrkessjåførdirektivet helt tilbake til 2008, så forholdt vi oss til dato 31. desember 2015 som en aller siste frist for å ha tatt etterutdanningen. Denne datoen endret vi i henholdt til den datoen som gjelder for EU, som er 10. september 2015. Men grunnet denne feilen, så har vi åpnet for at en kan drive med persontransport mot vederlag innenlands frem til førerkortet går ut, eller senest 31. desember 2015, sier Gaute Ullensaker ved Lillehammer regionvegkontor til Bussmagasinet.

Dette er informasjon som kom dårlig frem i pressemeldingen fra Statens Vegvesen, men som nå kan berolige de som har nølt med å ta kurset, eller er underveis i etterutdannelsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.