Fortsetter med gratis buss på Jeløy

Viken fylkeskommune viderefører tilbudet om gratis buss på Jeløy, mens Moss kommune innfører billigere buss i hele Moss kommune.

Tilbudet er et tiltak for å stimulere til økt bruk av kollektivtransport, og vil vare i tre måneder. 

– Mossingene var flinke til å benytte seg av tilbudet før sommeren, og derfor ønsket fylkesrådet å videreføre ordningen. Dersom alle gjør litt, og kanskje lar bilene stå av og til, så kan det gi positive utslag for trafikken til og fra Jeløya. Og forhåpentligvis kan tilbudet om gratis buss bidra til at flere velger bussen oftere også på lengre sikt. Om flere velger kollektiv, går eller sykler er det bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. 

– Det må være lav terskel for å velge kollektivt, og vi mener at passasjerveksten vil øke og at flere velger buss fremfor bil når bussbilletten blir billigere for alle i hele Moss, sier ordfører i Moss kommune, Simen Nord.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.