Danmark: Utenlandske busser unndrar seg miljøbøter

Danmark har problemer med at landet ikke får inn pengene fra busser som bryter bestemmelsene i landets miljøsoner. Bare en av ni busser betaler bøtene når de har overtrådt miljøsonereglene.

Årsaken til dette er at det i praksis er vanskelig å drive inn bøtene etter at bussene har forlatt landet. Miljøvernmyndighetene ikke har tilgang til andre lands kjøretøyregistre, og dermed får man heller ikke frem hvem som eier en buss. EU har ingen lovgivning som gjør det mulig å håndtere forelegg om bøter for utenlandske busser i andre land. Det kan altså synes som om EU er for fri flyt, men ikke for å forfølge dem som bryter andre lands bestemmelser.

I tillegg til at danskene ikke får inn betaling for bøter, undergraver utenlandske busser uten partikkelfilter eller Euro 6-motorer intensjonene med miljøsonene som finnes i København, Frederiksberg, Ålborg, Odense og Århus. Dessuten er det selvsagt konkurransevridende i forhold til danske busser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.