Fortsatt fremgang i buss-salget i Europa

Registreringsstatistikken for årets tre første kvartaler fra ACEA, bransjeorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, viser at det fortsatt er fremgang i salget av busser i Europa. Det samme gjelder vare- og lastebiler.

Europa i denne sammenhengen er EU-landene pluss Norge, Sveits, Island og Storbritannia. Sammenlignet med samme periode i fjor har registreringene økt med 19,1 prosent til totalt 28.792 enheter. Det er da snakk om alle typer busser over 3,5 tonn. Til tross for en nedgang på 6,1 prosent er det dieselbussene som utgjør det største antallet med 15.897. Deretter kommer batterielektriske busser (I ACEA-statistikken definert som rent batterielektriske og plug-in hybrider) med 4.850 enheter, en fremgang på 42,3 prosent. De hybrid-elektriske bussene er på tredjeplassen med 3.113 enheter, en økning på hele 151 prosent. Så har vi til slutt «andre», som er busser med brenselceller, gass, etanol og andre flytende drivstoffer som ikke er diesel. Her ble det registrert 2.008 enheter, som er en tilbakegang på 22,7 prosent.

Det er store variasjoner fra land til land. Vi finner alt fra en fremgang på 420 prosent (Kypros) til en tilbakegang på 56 prosent (Portugal). Men det som teller mest i sammendragene er at de store markedene som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia og Storbritannia har hatt en veldig positiv utvikling fra i fjor og er med på å dra opp den gjennomsnittlige veksten i vesentlig grad.

Her hjemme

Norge har hatt en god utvikling, det nesten det tredobbelte av gjennomsnittet. Ifølge ACEA-statistikken er det i løpet årets tre første kvartaler registrert 786 busser som er økning på hele 70,5 prosent fra samme periode i fjor. Det er elbussene som drar det største lasset med 434 enheter, som er opp 88,7 prosent fra 2022. Deretter kommer dieselbussene med 256 enheter og en oppgang på 18 prosent. Og så har vi gruppen «andre» da, som i Norges tilfelle gjelder gassdrevne busser. Her ble det registrert 96 busser, mot 14 i fjor, og det gir en formidabel vekst på 585,7 prosent. Men det er altså fra et i utgangspunktet lite tall.

Naboene

Hvordan gikk det så med naboene? På ingen måte så bra som i Norge. I Sverige ble det registrert totalt 783 busser, som er en tilbakegang på 6,2 prosent. Det eneste som økte, var elbusser, men andelen er langt lavere enn i Norge. Danmark registrerte ifølge statistikken 371 busser årets tre første kvartaler, og det er en tilbakegang på 30 prosent. Og elbussene hadde dobbelt så stor tilbakegang. Her mistenker vi at det er anbudssystemet som slo ut med få busser i år. Finnene måtte nøye seg med totalt 215 busser, en tilbakegang på 14 prosent. Også her var det en tilbakegang for de elektriske bussene, men pluss for dieselbussene.

For kuriositetens skyld tar vi med Island, hvor det ble registrert 116 busser årets tre første kvartaler. Det er en økning på hele 330 prosent! Av dette var 13 elbusser, mot ingen året før.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.