Forsterka smitteverntiltak – munnbind påbode i Bergen

I samband med forsterka smitteverntiltak, gjeld følgjande råd og tiltak i kollektivtrafikken i kommunane Bergen, Kvam, Ulvik, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Gjeldande frå sundag 7. februar kl. 18.00: 

  • Hald deg mest mogleg i ro og ikkje reis kollektivt viss ikkje du må
  • Munnbind er no påbode på kollektivtrafikk og på innandørs stasjonsområde
  • Ikkje gå på transportmiddelet viss du ser at det ikkje er mogleg å halde god avstand
  • Kundesenteret til Skyss på Bergen busstasjon blir stengt denne veka (8.-13. februar), men de svarer deg skriftleg og på telefon som vanleg
  • Rutetilbodet blir ikkje endra, men Skyss vil overvake passasjertala og fortløpande vurdere om det er behov for å setje inn ekstraavgangar
  • Skyss har dialog med dei enkelte kommunane om kapasiteten i skoletransporten

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.