Forskutterer penger til Brakar og Ruter

– Viken fylkeskommune forskutterer 240 millioner kroner til Ruter og Brakar, slik at de fortsatt kan drive. Det er helt avgjørende at vi har et kollektivsystem som alle innbyggere kan stole på også i krisetid, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.

Ingebrigtsen mener behovet for nye statlige tiltakspakker til kollektivselskapene er prekært.

– At vi må gå til dette skrittet understreker alvoret, og at Regjeringen må komme på banen. Dette er nødtiltak fra vår side og konsekvensene av en konkurs i Ruter er så store at vi ikke helt overskuer det nå, sier Ingebrigtsen.

Forskutterer statlig kompensasjon

Før påske ble Viken fylkeskommune tildelt 230 millioner kroner til den statlige tiltakspakken til håndtering av kollektivselskapenes krevende økonomiske situasjon. Disse midlene hjalp kollektivselskapene i noen uker, men med fortsatt store inntektstap som følge av videreføringen av en rekke korona-tiltak, er det nå behov for mer midler.

23. april vedtok fylkesrådet i Viken å imøtekomme denne forespørselen, i påvente av ytterligere kompensasjon fra staten.

Viken fylkeskommune stiller derfor opp med henholdsvis 200 millioner kroner til Ruter og 40 millioner kroner til Brakar.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av kommuners og fylkeskommuners økonomiske situasjon i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2020, som legges fram 12. mai. 

Ønsker tilsvarende statlig handlekraft

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter mener hjelpen Viken fylkeskommune nå gir er svært viktig. 

– Dette er veldig gode nyheter. Det viser at fylkesrådet i Viken har forstått og akseptert den rollen vi står i og har måttet ta. Nå håper vi sentrale myndigheter vil vise like stor handlekraft i revidert nasjonalbudsjett som Viken og Oslo viser her, sier Reitan Jenssen.

Han får støtte av administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

– Dette er veldig positivt og gir oss et helt nødvendig økonomisk pusterom. Det betyr at vi nå kan konsentrere oss om å gjøre jobben vår, nemlig sørge for å få barn og ungdom til skolen og voksne til jobb trygt og godt og med minimal smitterisiko, sier han.

Reitan Jenssen, Sundfjord og fylkesrådsleder Ingebrigtsen understreker imidlertid at midlene kun representerer et kjærkomment pusterom frem til revidert nasjonalbudsjett er behandlet.

– Vi vet at koronasituasjonen gjør at vi står foran kostbare løsninger i kollektivtrafikksystemet også resten av året. Dette håper vi sentrale myndigheter tar med i de videre beregningene, uttaler de tre.