Setter inn ekstra busser om nødvendig

Mandag 27, april starter skolene opp for 1. til 4. trinn. Dette betyr at alle bussene skal ut å kjøre sine skoleruter igjen. Men med enkelte smittetiltak som gir redusert kapasitet på bussene. Er landet forberedt. Bussmagasinet har snakket med kollektivselskaper og busselskaper om hvor forberedt de egentlig er.

«Vi forbereder oss på at grunnskolene starter opp igjen for elevene på 1.-4. trinn fra mandag 27. april. I den forbindelse har Ruter besluttet å gå tilbake til ordinært driftsopplegg for å bedre den totale kapasiteten, med de smitteverntiltakene som gjelder, » sier pressevakt Øystein Dahl Johansen hos Ruter AS.

Ruter har denne uken sendt brev til kommunene der Ruter har ansvar for skoleskyssen. Ruters ansvar er å sikre tilstrekkelig kapasitet slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. I tråd med anbefalingen i veilederen fra Folkehelseinstituttet, vil Ruter så langt det lar seg gjøre dimensjonere kapasiteten på busser som er i bruk til skoleskyss, slik at det lar seg gjøre å sitte på annethvert sete i bussen.

«I oversendelsen til kommunene, lå også reiseråd som er utarbeidet for skoleskyss. Disse reiserådene er ment som en bistand til skoler, foresatte og elever. Det er skolene som er ansvarlig for at elevene følger gjeldende anbefalinger under reisen. Kommunene er blitt bedt om å distribuere til sine skoler. Det har i tillegg vært direkte kontakt mellom planleggere i Ruter, kommunene og skolene,» sier Johansen.

«Det forventes at antall skoleskyssberettigede elever som faktisk vil reise med skolebuss, vil være noe lavere i starten. Trolig vil det øke gradvis i dagene og ukene etter mandag 27. april. Det vil være behov for god dialog mellom skole, operatør og Ruter, for å følge utviklingen og gjøre tiltak ved behov,» legger han til.

Skyss/Kringom har forberedt selskapene best mulig

«Skyss/Kringom går tilbake til vanlig rutetilbud fra mandag 27. april, etter å ha kjørt tilsvarende sommerruter/skolefriruter siden 23. mars,» sier pressekontakt Ingrid Dreier hos Skyss/Kringom til Bussmagasinet.

«Vi setter inn ekstrabusser på skoleturer der vi vet at det er mange elever. Så langt det lar seg gjøre følger vi den nasjonale veilederen om smittevern for skolen. Her er det blant annet lagt opp til at elever på skolebuss skal sitte med 1 meters avstand, i praksis ett barn per dobbeltsete, og at de sitter vekselvis ved vindu/midtgang. Vi oppfordrer samtidig til at flest mulig elever kommer seg til skolen på andre måter,» forklarer Dreier.

Bussjfåørene har ikke vært direkte involvbert i prosessen bekrefter Skyss/Kringom. Men kollektivselskapet har dialog med operatørselskapene, som igjen er arbeidsgivere for sjåfør og tar dialogen med dem.

«Vi har gjennom hele koronakrisen hatt ekstra tett dialog med operatørselskapene, og vårt inntrykk er at det gjennom krisen har vært godt samarbeid med sjåførene og deres organisasjoner. Bestilling av tilbud og skoletransport er gjort som vanlig. Vi følger opp operatørene når det gjelder tiltak på skolebusser. Kollektivsektoren, kollektivtrafikkselskapene i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen og fylkeskommunene, har laget en egen veileder for å sikre felles praksis over hele landet, der operatørene blant annet oppfordres til å merke av seter som ikke skal brukes,» forklarer hun og legger til at det er i alles interesse at de så langt som mulig ivaretar smittevernet for sjåførene. Både av hensyn til sjåførene selv, og for å sikre at de klarer å opprettholde kollektivtrafikken.

«Det er ingen tvil om at det vil være utfordrende å få nok kapasitet til å overholde avstandskravene. Med full produksjon har vi ikke reserver å hente ekstrabusser fra dersom det blir behov.»

AtB har blitt enige med operatørene om gode løsninger

«Veilederen for skolene som kom mandag 20. april har gitt føringer for hvordan skoleskyssen må legges opp. Vi har jobbet tett sammen med skoler, kommuner og operatører for å komme frem til best mulig løsning med hensyn til både rutetilbud og smittevern. På bakgrunn av dette har vi blitt enige med våre operatører hvordan vi skal ivareta smittevern om bord på bussen i tillegg til å la elevene oppleve en trygg og god reise,» sier direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal.

Hun forkalrer at det blir foretatt ekstra renhold av bussene og desinfisering av berøringsflater før hver tur. I tillegg vil sjåførene ha hansker og antibac eller lignende tilgjengelig for bruk ved behov. Av og påstignig vil skje kontrollert på midtdør der hvor det er mulig. Elevene vil plasseres i henhold til avstand om bord i bussene, og setene som ikke skal brukes vil merkes. Fysisk sperring mot sjåførene vil bli tatt bort på de bussene som kjører rene skolelinjer.

«Det er viktig å involvere operatører og sjåfører for å komme frem til beste løsning både for de som skal reise og sjåførene,» sier Opsal som legger til at det er litt for tidlig å si hva som så vil skje ved neste trinn av oppstarten.

«Neste trinn i gjenåpning er for tidlig for oss å si noe om enda. Vi forholder oss til krav fra myndighetene og tilrettelegger så godt det lar seg gjøre i henhold til dette,» avslutter Opsal.

Busselskapet Tide sier at ingen skal bli forbikjørt

«Vi jobber i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern, og har mottatt retningslinjer for skolekjøring fra FHI. Vi har imidlertid ett unntak i forhold til den praksis vi har hatt så langt og det er at små barn skal ikke bli forbikjørt på holdeplasser. Vi vil også ha løpende dialog med oppdragsgivere i forhold til vurdering av kapasitet opp mot etterspørsel,» sier kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal hos Tide.

«I arbeidet med smittevern har vi hatt en god og tett dialog og samarbeid i Tide med våre hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, og der deres perspektiver fra sjåfører har løpende blitt tatt med i det arbeidet vi har gjort og gjør i forbindelse med koronatiltak. Når det gjelder materiell så viser jeg til setningen over om god og tett dialog, også håper vi jo skoleverket og foreldre har sett og etterlever skoleveilederen der det fortsatt står at «Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.»,» legger Frønsdal til.

Tett samarbeid om nasjonal veileder for smittevern

Ruter, Tide har sammen med Kollektivtrafikkforeningen, NHO og andre aktører involvert seg i arbeidet med en nasjonal veileder for smittevern for kollektivbransjen.

«Formålet med en slik veileder er å bidra til en felles og gjenkjennelig gjennomføring av tiltak for å begrense smitte av Covoid-19 viruset blant passasjerer og sjåfører i hele landet. Mer informasjon om innholdet i veilederen vil komme så snart den foreligger», sier pressevakt Øystein Dahl Johansen hos ruter.

«Dette for å sikre at smittevernet hensyntar ulike aktører inkludert sjåførenes behov i samfunnet på en best mulig måte,» legger kommunikasjonsdirektør hos Tide, Marianne Frønsdal til.

Mer info finnes i linken under:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/veiledere-i-smittevern-for-gjenapning-av-skoler/

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.