Færre kjører bil – tap for bomstasjonene

Sosial nedstenging og påbud om hjemmekontor preger trafikktallene for november. Det ble registrert 8,6 prosent færre bompasseringer i Fjellinjens bomstasjoner, sammenliknet med i samme måned i fjor.

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo var 29,5 millioner i november 2020, en nedgang på 8,6 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Sosial nedstengingførte til mindre trafikk

Gjennom hele november har det vært mindre trafikk enn i fjor.

-Etter at Oslo innførte sosial nedstenging 9. november, ble trafikken redusert til et nivå ca. 10 prosent lavere enn samme periode i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i november 2020.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.