– Strålende dag for miljøet

109 elbusser er snart på vei til Oslo sør. Det er klart etter at Norgesbuss er tildelt kontrakt for kjøring med buss i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og deler av Nordre Follo. Dette innebærer at nær hele bussparken i Oslo Sør (96 prosent) blir utslippsfri ved oppstart av kontrakt i januar 2022.

– Om ni år skal Oslo bli verdens første hovedstad uten klimagassutslipp. Med 109 nye elbusser fra januar 2022 blir nær 40 prosent av bussene som kjører i Oslo elektrisk. Flere elektriske busser betyr kutt i klimagasser og renere luft for Oslos innbyggere, sier Lan Marie Berg (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune.

I februar i år ble det klart at Enova ga støtte til ladeinfrastrukturen i «Anbudet for busstjenester i Oslo-Sør» med inntil 74 millioner kroner. Det ga et viktig signal fra myndighetene til tilbyderne. Resultatet blir 109 nye elbusser og robust ladeanlegg på Rosenholm. Antall elbusser i Ruterområdet øker til sammen til 265 når det settes inn ytterligere 102 røde og syv grønne elbusser i sør ved kontraktsoppstart i januar 2022. Av disse 265 elbussene vil 240 kjøre i Oslo, og utgjøre tilnærmet 40 prosent av alle bybussene. Totalt vil ca. 22 prosent av bussene som kjører for Ruter være elektriske i januar 2022.

– Jeg er opptatt av å gjøre det enkelt og billig å reise miljøvennlig og la bilen stå. Med elektriske busser vil passasjerene få en enda mer behagelig reise med mindre støy. Jeg gleder meg stort over hva Ruter og Norgesbuss får til her. Det er en strålende dag for miljøet og for Oslos innbyggere, sier byråd Berg.

Stor oppgradering av bussanlegget på Rosenholm

Norgesbuss, som er vinner av kontrakten, legger opp til et avansert ladesystem for elbussene på Rosenholm. Det er planlagt med lading av bussene på bussanlegget, og ladeutstyret skal etter planen plasseres der. Ladeløsningen er svært fleksibel og gir mulighet for både sakte og hurtiglading.

– Det er en stor glede for oss å kunne bidra til det grønne skiftet ved å ta i bruk et toppmoderne anlegg tilrettelagt for elbusser. Vi bytter ut nesten alle bussene i en hel kontrakt med utslippsfrie busser, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Av miljøtiltak på anlegget skal Norgesbuss gjøre tilpasninger som påvirker energiøkonomi, vannforbruk, kjemikalier, støy og lys samt at energi skal utnyttes mer effektivt. Norgesbuss skal også innføre en ordning med avfallssortering med mål om høy resirkuleringsgrad.

Løft for sjåfører og passasjerer

Elbussene vil utstyres med en rekke funksjoner som gjør at komforten om bord blir god. Sjåførenes arbeidsmiljø bak rattet blir bedre, og deres sikkerhet blir godt ivaretatt gjennom flere aktive og passive sikkerhetssystem. Dette øker også sikkerheten for de reisende og andre trafikanter. Bedre kollisjonsbeskyttelse har vært etterspurt av sjåførene, og går lengre enn nasjonale krav til sikkerhet for fører.

– Dette er jeg så glad for. Vi har ingen å miste, og at vi nå får busser hvor både sjåfører, passasjerer og andre trafikanter kan føle seg enda tryggere er fantastisk, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Det gjøres mange tiltak som bedrer arbeidsmiljø og sikkerhet både innendørs og utendørs på bussanlegget, og servicebygg med toaletter og pausefasiliteter for sjåfører skal etableres på flere endeholdeplasser for å øke tilgangen til toalett med god standard til sjåførene.

Ruteplanene som er lagt opp er robuste. Det er tatt hensyn til forsinkelser og rushtidsproblematikk, og Norgesbuss har beskrevet mange gode tiltak for å sikre punktlighet. Sjansen for at bussene vil gå i rute er kort sagt større enn før.

– Vi gleder oss til å ta imot både tidligere Norgesbussansatte og nye folk, og kan love at de vil få en god arbeidshverdag. Det blir pauser i fine lokaler, forhåpentligvis mindre stress med ny ruteplan og tryggere busser, sier Atle Rønning.

Elektriske leddbusser på alle de tyngste linjene

74 elektriske leddbusser vil blant annet betjene linjene 81, 82E og 83 mellom Nordre Follo og Oslo, i tillegg til Oslolinjene 79 og 80E.

– Tilbudet sør i Oslo får med dette en stor oppgradering. Disse bussene vil komme hele byen til gode og tar oss et stort skritt videre på veien mot utslippsfri kollektivtrafikk i 2028, sier Reitan Jenssen.

Den nye kontrakten fører med seg mange flere gevinster for miljøet. Batteriene i bussene vil ha lang levetid på grunn av godt vedlikehold og grundig planlagt batteribruk. Norgesbuss har vektlagt løsninger for etterbruk av batteriene med høy grad av sporbarhet slik at miljøutfordringer ikke blir eksportert til andre land. Etter endt levetid for batteriet i bussen vil det bli bygget en egen batteribank som kan brukes til lading av busser på Rosenholm eller på fremtidige anlegg.

Anbudet har blitt billigere enn Ruter forventet. Dette skyldes at elbusser har styrket konkurransekraften sammenlignet med konvensjonelle dieselbusser. Investeringskostnaden for elbusser er fortsatt høyere enn dieselbusser, men dette blir kompensert ved at driftskostnadene for elbussene nå er vesentlig rimeligere enn dieselbusser. Elbussene forventes dessuten å ha en lengre levetid da denne lett kan forlenges ved å bytte batteri på bussene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.