– Forenkle folks liv.

Kollektivkonferansen 2019: – Forenkle folks liv, sier Petter Gulli fra 12Years. Årets store konferanse for Kollektivtrafikkforeningen startet tirsdag. Hvordan få flere til å velge kollektiv transport?

Petter Gulli fra 12Years fenget publikum med sine mange tanker om hvordan folket kan tenke grønt, leve grønt og la det bli en livstil fremfor en panisk kortsiktig løsning. Gulli mener det viktigste er å forenkle folks liv på flere måter.

«Vi kan alle enkelt endre oss med å velge kollektivt, sortere avfall. Men om en ser på dette som en trapp, så begynner en med det enkle og avanserer underveis, sier han og viser til at vi alle kan gjøre noe for miljøet uten å måtte endre livet sitt totalt over natten.

Så for å få til det grønne skifte, så må alle bidre. Kollektivselskapene har en viktig oppgave her og en må tenke nytt. Tenke nytt i samarbeid med arealplanleggere. Og dette temaet gikk Gro Sandberg Hanssen dypere inn på. Hun ønsker å fortett byene for å få gode trafikknutepunkter.

Det å fortette byene er også bra for folkehelsa. Hvordan kan vi bygge opp en mobilitet som støtter det sosiale. Er ungdommen glemt i dette. Hvordan få rigget et kollektivtilbud som fremmer dems emne til å få mulighet til å være mer sammen, sa Hanssen fra OsloMet.

Regjerningen har stor fokus på kollektivtransport og Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp kunne love mye mer penger fremover. De neste ti årene skal det legges 10 milliarder på toppen av det allerede budsjettet.

«Regjeringen satser på kollektivt og byutvikling. I dag er det 15 millioner flere togreisende på bare de siste fem årene», forklarte Werp under sitt åpningsinnlegg under Kollektivkonferansen 2019.

Det kom også frem at drømmen om autonome kjøretøy som tar oss fra A til Å er ikke lenger så klart. Det er store utfordringer rundt dette og undersøkelser viser at det ikke vil gi særlig mindre biler i veie. I en studie laget av selskapet COWI på oppdrag fra Ruter så kan en ved en god kombinasjon med kollektivtransport redusere trafikken med 14 prosent. Men om tilbudet på autonome kjøretøy er rimeligere og bedre, så vil trafikken øke med 100 prosent.

Håpet fra kollektivselskapene er at folk vil velge buss, tog, sykkel og gange i mye større grad enn i dag. Dagens ungdom i byene velger mer og mer bort førerkort og egen bil. Og det er stor enighet om at kollektivtransporten må være en av de viktigste sattsingsområdene fremover på alle nivåer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.