Foreløpig går bussene som normalt, men tiltak er satt inn

Samferdselsdepartementet følger koronautbruddet nøye og er i tett kontakt med helsemyndighetene. Etater og selskaper innen offentlig transport setter i gang tiltak basert på råd og beslutninger fra helsemyndighetene.

Inntil videre gjelder ingen generelle restriksjoner for kollektivtransporten. Kollektivtransporttilbudet opprettholdes, blant annet fordi folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb.

Helsemyndigheten har bedt kollektivselskapene sørge for ekstra renhold, samt oppfordret arbeidsplasser til økt bruk av hjemmekontor og fleksitid for å dempe presset i kollektivtrafikken.

Befolkningen oppfordres til å unngå steder der man lett kommer nær andre, og dermed til å unngå offentlig transport hvis man kan.

Alle oppfordres til å følge disse rådene – og på den måten være med i dugnaden mot korona. Vi må begrense smitte som er ufarlig for mange – men veldig farlig for noen.

Helsemyndighetene har besluttet at det ikke er ønskelig med innreise av passasjerer fra land med høy smitterisiko. Det vil bli iverksatt tiltak for å hindre dette. Det er imidlertid ikke innført flyforbud fra noen land eller forbud mot ankomst av skip eller annen trafikk. Det er passasjerer fra de aktuelle landene det blir satt inn tiltak mot.

Samferdselsdepartementet har bedt aktørene innen samferdsel ha planer på plass for å kunne holde transportsystemet i gang også med et stort antall ansatte med sykefravær.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.