Ford utvider garantien på minibusser

Ford styrker sin konkurranseevne ytterligere i nyttekjøretøymarkedet ved å øke garantien på sine nyttekjøretøy fra 5 år/100.000 km til 5 år/200 000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Utvidelsen trer i kraft på biler registrert fra og med 01.02.2016.

Garantien forutsetter at service og vedlikehold utføres eksakt i henhold til Fords retningslinjer for den aktuelle modellen.
Utvidelse av garantien skjer i en periode da Ford kan registrere solid vekst i salget av nyttekjøretøy både i Norge og Europa.

I Europa ble Ford nr.1 på nyttekjøretøy i 2015, og i Norge var veksten på hele 25% i 2015 i forhold til 2014. Markedsandelen på nyttekjøretøy økte fra 13,6% i 2014 til 15,2% i 2015. Alle modellene i nyttekjøretøyprogrammet kunne vise til volumvekst fra foregående år.

– Alle våre nyttekjøretøy er fornyet på kort tid, og de nye produktene stemmer som hånd i hanske med våre profesjonelle kunders behov, fastslår Per Gunnar Berg, adm. direktør for den norske Ford-importøren.

Et annet viktig element er uten tvil økt spesialisering innen nyttekjøretøy hos forhandlerne, med satsing på egne Transit-sentre og systematisk tilpasning av servicemarkedstjenester til de behov profesjonelle nyttekjøretøybrukere i Norge og Europa har.

Vi vil presentere flere interessante nyheter i tiden framover, blant annet en helt ny Ford Ranger. Med de nye og forbedrede produktene og nå utvidet garanti på nyttekjøretøy, regner vi med at Fords posisjon i dette markedet vil bli ytterligere styrket, fastslår Berg.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.