Vil forsøke med gratis buss

I siste halvår av 2016 skal det forsøkes med gratis buss i Moss. Dette, og noen flere forslag, skal forhåpetlingvis ende i at flere tar bussen.

Forslaget om gratis buss i Moss i siste halvår av 2016 har blitt godt tatt i mot av byens befolkning. I dag koster bussen rundt 40 kroner som laveste sats for voksne, noe de fleste mener er alt for dyrt. Derfor velger mange bilen når de skal inn til sentrum.

Dette er fylkeskommunen smertelig klar over og vil forsøke med gratis buss på Metrolinjen og bybussene siste halvår av 2016. Håpet er at flere velger å la bilen stå, for å ta et miljøvalg med å ta bussen.

I tillegg har fylkeskommunen bestem at det skal bli flere bussavganger for å bedre tverrforbindelsene i fylket, samt sette i gang en kartlegging for at flere skal kunne ta buss til jobben.

Men dette prosjektet er ikke gratis. Politikerne har satt av 11 millioner til disse tre tiltakene, men mener de vil få valutta for pengene med at flere tar bussen.

Fylkesrådmannen sier til NRK at Moss og Halden vil være best egnet for å prøve ut en ordning med gratis buss. Av de to byene har moss det beste utviklede tilbudet og det er her det er størst potensiale for å øke passasjertallene på kort sikt.

Fylkespolitikerne avgjør saken 11. ferbuar.

Foto: illustrasjon

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.