Følger oppdragsgivers råd

Boreal-konsernet følger tett med på situasjonen knyttet til spredningen av koronaviruset, og følger rådene fra norske helsemyndigheter.

Mens flere og flere melder om endringer på rutetider og innstilte avganger, så bestreber andre seg å opprettholde rutene. Boreal har løpende dialog med oppdragsgiver for å sikre best mulig tilbud til de reisende.

«Norske myndigheter har definert kollektivtransport som en samfunnskritisk funksjon. Det betyr at vi er pålagt bokstavelig talt å holde hjulene i gang, og at det så langt det er mulig skal opprettholdes et normalt rutetilbud. Vi forholder oss til de kontraktene vi har med våre oppdragsgivere, og har god og løpende dialog med dem», sier kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes hos Boreal.

Han legger også til at de har økt rengjøringen i alle bussene og satt inn tiltak for å både skåne sjåføren og passasjerene for mulig smitte.

«Vi har intensivert det daglige renholdet på alle våre busser for å redusere smittefaren. Vask av alle kontaktflater har høyeste prioritet. Sperrebånd for å avskjerme sjåførplassen er satt opp i bussene, og fremste dør er stengt for ombordstigning. Muligheten for å betale med kontanter på bussene er også fjernet», sier han.

«Alle ansatte blir gjennom våre ulike informasjonskanaler bedt om å følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å forebygge smitte, og vi oppfordrer også våre reisende til å følge disse retningslinjene», avslutter Fadnes.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.