Har gjort noen endringer som følge av Covid-19

Innlandstrafikk har valgt å gjøre noen endringer på deres rutertilbud. De reduserer produksjonen til det som ville blitt kjørt ved en skolefriperiode.

«Vi har fra i dag, 18. mars, redusert produksjonen til det som kjøres i skolefriperioder. Alle andre linjer kjøres fortsatt som normalt. Det blir ikke alvorlig for oss før selskapene melder mangel på sjåfører», sier fagleder hos Innlandstrafikk, Tor Haugstulen.

Han bekrefter at de gjør det de kan for å opprettholde rutetilbudet slik regjeringen har ytret ønske om.

Samtidig så foregår det ulike anbudskonkurranser og Covid-19 kan påvirke både oppstart og tilgang på nytt bussmateriell.

«Vi har hatt dialog med tilbyder og kjører anbudskonkurransene som normalt», sier Haugstulen og viser til Hamarregionen som vil ha oppstart nå til sommeren.

«Vi har et anbud som har oppstart 1.juli 2020, Hamarregionen med Vy Buss AS som operatør. Vi er i god dialog med Vy, og ser foreløpig ingen store utfordringer med å starte anbudet som planlagt. En medvirkende årsak til at vi ikke ser noen røde lamper blinke, er jo at det er Vy som også er operatør på kontrakten som opphører 30. juni», avslutter Haugstulen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.