Ønsker dialog med myndighetene før det går helt galt

Færre tar kollektivtransport og mange står i fare for å bli permittert da billettinntekten forsvinner. Nå ønsker NHO Transport å komme i dialog med myndighetene for å sikre en forsvarlig drift hos de mange busselskapene. Ekspressbusstilbudet står nå i fare for å stoppe helt opp.

«Det er fra myndighetenes side lagt vekt på å opprettholde kollektivtilbudet slik at ansatte i andre samfunnskritiske funksjoner skal komme til og fra jobb. Kapasiteten skal også være den samme slik at passasjerene ikke sitter for tett. Avstand er som kjent viktig for å minimalisere smittespredningen. Myndighetene har også understreket at samfunnskritisk infrastruktur må være intakt når dagens begrensninger oppheves og situasjonen normaliseres», sier leder for NHO Transport, Jon Strodrange.

Han er fortvilet på vegne av alle landets busselskaper. Derfor har NHO Transport ytret ønske om en dialog med myndighetene.

» Imidlertid medfører langt færre reisende til at oppdragsgiverne mister store billettinntekter, som vanligvis bidrar til å finansiere en vesentlig del av kollektivdriften. Vi er nå i ferd med å starte en dialog med myndighetene om hvordan disse tapte inntektene skal kompenseres», sier han videre.

Stordrange viser til en tydelig føring som ble gitt den 12. mars om at persontransport er en samfunnskritisk funksjon. Kollektivtransporttilbudet skal opprettholdes – uavhengig av at skoler stenges.

For den komersielle transportsektoren er det litt mer komplisert

«Dessverre er dagens situasjon kritisk for ekspress-, og flybuss. De fleste av disse har gått til omfattende permitteringer fordi passasjerene uteblir helt. Det samme gjelder turbuss, hvor det «raser» inn med avbestillinger og kanselleringer. En del av disse vil imidlertid ha en viss kjøring av buss for tog i påsken og i sommer», sier han og ser ikke noe uiddelmar bedring.

Flere turbusselskaper Bussmagasinet har snakket med sier de taper store pengebeløp hver eneste dag. Bussene står eller går nesten helt tomme. Det er bare tidsspørsmål før hele norges ekspressbusstilbud stanser opp. Og det er lite trolig at det komme støtteordninger for disse selskapene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.